Nytt hälsoindex visar: Äldre har påverkats mest under pandemiåret

Report this content

Idag, den 23 mars, släpps rapporten Friskisindex som mäter stockholmarnas välmående på ett helt nytt sätt. Indexet utgår från parametrarna rörelse, glädje och gemenskap för att skapa ett totalmått på hur vi mår. Två mätningar har gjorts, en före och en under coronapandemin. Resultatet visar att endast hälften av stockholmarna mår bra, att vardagsmotionen har minskat och att äldres välmående har påverkats mest under pandemiåret. Den visar även att all rörelse räknas. Ju mer man rör sig, desto gladare blir man.

– Friskisindex är ett nytt sätt att mäta välmående, grundat i vår övertygelse om att människan behöver rörelse, glädje och gemenskap för att må bra. Vi vill ta vårt ansvar som folkets träningsaktör, en folkrörelse för rörelse, säger Andreas Strömberg, ordförande för Friskis&Svettis Stockholm.

Rapporten, som gjorts av Novus på uppdrag av Friskis&Svettis Stockholm för andra året i rad, bygger på nio frågor och 2033 intervjuer i åldersgruppen 18-84 år. Årets mätning ger stockholmarna ett snittindex på 72, där ett index på 0–50 innebär att man mår dåligt, 51–75 att man mår sådär och 76–100 att man mår bra.

Årets index visar att 48 procent av stockholmarna mår bra (76-100), 38 procent mår sådär (51-75) och 14 procent mår dåligt (0-50). Två mätningar av Friskisindex har gjorts, en strax innan pandemin bröt ut och en nu, ett år senare, där åldersgruppen 65-84 år sticker ut. I denna grupp har välmåendet sjunkit med fem indexenheter, och särskilt hos kvinnor där det har sjunkit med 5,5 indexenheter. En gemensam nämnare hos dem som hamnar i de lägre indexintervallen är otillräcklig motion där en av tre uppger att de aldrig tränar.

– Friskisindex visar att nästan 30 procent av stockholmarna rör sig ohälsosamt lite idag, och att allt fler tampas med ensamhet och psykisk ohälsa. Det är något som vi vill ändra på genom riktade åtgärder för de målgrupper som mår sämst. Exempel är senior- och softträning, fler utepass dessutom på nya platser samt digitala rörelsepauser för stillasittande distansarbetare, säger Andreas Strömberg, ordförande för Friskis&Svettis Stockholm.

En av de tydligaste skillnaderna i årets mätning jämfört med 2020 är att stockholmarnas grad av vardagsmotion har sjunkit med åtta procentenheter det senaste året, från 69 procent (2020) till 61 procent (2021). Endast 32 procent uppger att de rör på sig två timmar per dag. En av ambassadörerna för Friskisindex, psykolog och psykoterapeut Liria Ortiz kommenterar detta:

– Hur vi mår fysiskt, psykiskt och socialt hänger ihop. När människor mår dåligt, resulterar det i att vi rör oss mindre, orkar mindre och söker oss mindre till platser där vi kan uppleva en gemenskap.

Likt andra studier visar Friskisindex att demografiska faktorer spelar in. Personer med låg utbildning, låg inkomst, utanför arbetslivet eller som lever i ensamhushåll är överrepresenterade i gruppen som mår sämre än genomsnittet. Friskisindex ambassadör Carl Johan Sundberg, professor i träningsfysiologi vid Karolinska Institutet kommenterar:

– Pandemin innebär att skillnaden mellan människor ökar. Vissa människor ökar sin rörelsegrad och förändrar levnadsvanor medan andra blir mer passiviserade. Riskerna är inte bara att det blir en generell påverkan utan att klyftan ökar när det kommer till levnadsvanor. Det är till stor del vad som förklarar medellivslängd mellan olika socioekonomiska grupper.

Rapporten visar även att det är skillnader beroende på var i Stockholm vi bor kopplat till hur vi mår. Skillnaden mellan de stadsdelar som har högst index och de som har lägst är nästa 8 indexenheter. I Rinkeby-Tensta-Kista är Friskisindex lägst (65,8), där endast en tredjedel uppger att de mår bra. Högst index har man på Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen (73,7) där hälften uppger att de mår bra. I alla stadsdelar förutom Skärholmen och Farsta har Friskisindex sjunkit de senaste året.

Om Friskisindex Stockholm
Friskisindex mäter stockholmarnas välmående utifrån frågor om rörelse, glädje och gemenskap. Svaren läggs ihop till ett Friskisindex mellan 0 och 100. Hur personerna beskrivs må är kategoriserat utifrån deras svar; personer med Friskisindex 0-50 mår dåligt, Friskisindex 51-75 mår sådär och Friskisindex 76-100 mår bra. https://www.friskissvettis.se/stockholm/friskisindex 

Friskisindex Stockholm är framtaget av beteendevetare och statistiker. Riktlinjerna för fysisk aktivitet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt aktuell forskning. Mätningen är gjord av Novus, på uppdrag av Friskis&Svettis Stockholm, och utfördes för första gången i februari 2020, som en nollmätning.

Årets rapport genomfördes i januari - februari 2021 och visar bland annat på skillnaderna i Friskisindex mellan 2020 och 2021. I mätningen genomfördes 2200 respektive 2033 intervjuer och respondenterna är ett representativt urval mellan 18 och 84 år i Stockholms kommun. Friskisindex Stockholm kommer att genomföras varje år. Alla som vill kan ta reda på sitt eget mått av välmående. Gör testet här: http://ditt.friskisindex.se/

För mer information
Vill du prata mer med F&S Stockholms ordförande Andreas Strömberg, fysiologiprofessor Carl Johan Sundberg eller psykolog Liria Ortiz? Kontakta Josefin Engfelt, press- och PR-ansvarig F&S Stockholm 0708-48 81 82, josefin.engfelt@sthlm.friskissvettis.se

Josefin Engfelt
PR-ansvarig, +46 708 48 81 82, josefin.engfelt@sthlm.friskissvettis.se

Om Friskis&Svettis Stockholm: 
Friskis&Svettis är en folkrörelse med över en halv miljon medlemmar. Vi finns för att ge alla som vill möjlighet att hitta sin egen rörelseglädje. Vi vet att det krävs både rörelse, glädje och gemenskap för att människor ska må bra. Alla tre delar behövs. Tanken är grundläggande i Friskis&Svettis idé, och är precis lika viktigt idag som när föreningen startades 1978. 

F&S Stockholm är Sveriges största idrottsförening med 90 000 medlemmar, 1400 ideella funktionärer, 150 medarbetare och 16 träningsställen runt om i Stockholm. Vårt mål är att beröra varje stockholmare och få hela Stockholm i rörelse.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Friskisindex mäter stockholmarnas välmående utifrån frågor om rörelse, glädje och gemenskap. Svaren läggs ihop till ett Friskisindex mellan 0 och 100. Hur personerna beskrivs må är kategoriserat utifrån deras svar; personer med Friskisindex 0-50 mår dåligt, Friskisindex 51-75 mår sådär och Friskisindex 76-100 mår bra.
Twittra det här
Friskisindex Stockholm är framtaget av beteendevetare och statistiker. Riktlinjerna för fysisk aktivitet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt aktuell forskning. Mätningen är gjord av Novus, på uppdrag av Friskis&Svettis Stockholm, och utfördes för första gången i februari 2020, som en nollmätning. Årets rapport genomfördes i januari - februari 2021 och visar bland annat på skillnaderna i Friskisindex mellan 2020 och 2021.
Twittra det här
Äldre, särskilt kvinnor, mår sämre: Äldres välmående i åldern 65–84 år har sjunkit med 5 indexenheter och för kvinnor i samma ålder har motsvarande siffra sjunkit 5,5 indexenheter jämfört med 2020:s undersökning. Denna grupp är också den grupp vars välmående minskat mest under det senaste året.
Twittra det här
Träning och känslan av gemenskap och glädje hör ihop: Friskisindex visar en tydlig korrelation mellan att de som tränar mycket också känner större gemenskap och glädje. I den gruppen som mår sämre än genomsnittet uppger en av tre att de inte tränar.
Twittra det här
Vardagsmotionen minskar: Personer som uppger att de får tillräckligt med vardagsmotion har sjunkit med 8 procent det senaste året, från 69 procent (2020) till 61 procent (2021). Endast 32 procent uppger att de rör på sig två timmar per dag.
Twittra det här

Citat

Friskisindex är ett nytt sätt att mäta välmående, grundat i vår övertygelse om att människan behöver rörelse, glädje och gemenskap för att må bra. Vi vill ta vårt ansvar som folkets träningsaktör, en folkrörelse för rörelse.
Andreas Strömberg, ordförande för Friskis&Svettis Stockholm
Friskisindex visar att nästan 30 procent av stockholmarna rör sig ohälsosamt lite idag, och att allt fler tampas med ensamhet och psykisk ohälsa. Det är något som vi vill ändra på genom riktade åtgärder för de målgrupper som mår sämst. Exempel är senior- och softträning, fler utepass dessutom på nya platser samt digitala rörelsepauser för stillasittande distansarbetare.
Andreas Strömberg, ordförande för Friskis&Svettis Stockholm
Hur vi mår fysiskt, psykiskt och socialt hänger ihop. När människor mår dåligt, resulterar det i att vi rör oss mindre, orkar mindre och söker oss mindre till platser där vi kan uppleva en gemenskap.
Liria Ortiz, psykolog, psykoterapeut och ambassadör för Friskisindex
Pandemin innebär att skillnaden mellan människor ökar. Vissa människor ökar sin rörelsegrad och förändrar levnadsvanor medan andra blir mer passiviserade. Riskerna är inte bara att det blir en generell påverkan utan att klyftan ökar när det kommer till levnadsvanor. Det är till stor del vad som förklarar medellivslängd mellan olika socioekonomiska grupper.
Carl Johan Sundberg, professor i träningsfysiologi vid Karolinska Institutet och Friskisindex ambassadör