Studie från Folkhälsomyndigheten visar: Ingen ökad risk att smittas av covid-19 bland dem som tränat på Friskis&Svettis Stockholms anläggningar

Report this content
En ny undersökning från Folkhälsomyndigheten, baserad på data om 8 000 medlemmar i Friskis&Svettis Stockholm, visar att det inte fanns någon skillnad i risken att drabbas av covid-19 mellan dem som tränade på anläggning under pandemin 2020 och dem som inte gjorde det. 
– Studiens resultat ger stöd för att de åtgärder vi satte in för att minska risken för smittspridning fungerade och att det var rätt beslut för folkhälsan att hålla öppet, kommenterar verksamhetschef Mia Qwärnström. 
 


 

Folkhälsomyndigheten ville öka förståelsen för risken att smittas av covid-19 vid träning på en träningsanläggning. Därför genomfördes en studie för att jämföra risken att drabbas av covid-19 bland dem som tränat på F&S Stockholms anläggningar under pandemin och dem som inte gjort det. Myndigheten valde att samarbeta med den ideella föreningen för att rekrytera deltagare till undersökningen och kunna använda registerdata. Sverige har varit ett relativt öppet samhälle, i jämförelse med många andra länder, och F&S Stockholm har hållit öppet under hela pandemin, när en del andra idrottsanläggningar och gym stängde.

Totalt 8 049 Friskis-medlemmar deltog i studien, varav 68 procent kvinnor och 32 procent män, vilket representerar Friskis&Svettis könsfördelning. Undersökningen omfattar perioden 1 februari 2020 – 31 december 2020. Data har samlats in både från Friskis&Svettis träningsstatistik och från Folkhälsomyndighetens covid-19-statistik. 

Resultaten visar alltså att det inte fanns någon skillnad i risken att drabbas av covid-19 bland dem som tränade på anläggning och dem som inte gjorde det. Det fanns inte heller någon skillnad i risk beroende på:
 

 • träningsform (hög intensitet, låg intensitet, träning i gymmet, utomhus),
 • frekvens (1, 2, 3 eller 4+ pass i veckan),
 • tidsperiod genom pandemin (vår, sommar och höst/vinter 2020) 
 • andra tänkbara faktorer (som utbildningsnivå och födelseland). 

Många åtgärder 

Friskis&Svettis Stockholm har vidtagit många åtgärder för att erbjuda säker träning under pandemin. 

– Vår utgångspunkt har varit att följa myndigheternas råd och restriktioner. Och vi har haft god hjälp av våra ideella funktionärer och medlemmar, som solidariskt ställt upp för att vi ska kunna fortsätta erbjuda stockholmarna säker träning under hela pandemin, något som vi ju vet är viktigt för folkhälsan, säger Mia Qwärnström, verksamhetschef för Friskis&Svettis Stockholm. 

Länsstyrelsen har besökt 12 av föreningens 16 anläggningar. Samtliga har fått beröm för de åtgärder som gjorts för att minska risken för smittspridning.  

– Vi har fått flera kvitton på att vi har navigerat oss genom pandemin på ett bra sätt. Ett är länsstyrelsens återkoppling. Ett annat är medlemsundersökningar som visar att medlemmarna känt sig trygga på våra anläggningar. Ett tredje är Folkhälsomyndighetens nya undersökning, som så tydligt bekräftar det medlemmarna upplevt, konstaterar Mia Qwärnström. 

Gäller just Friskis 

I undersökningsrapporten konstaterar Folkhälsomyndigheten att resultaten tyder på att åtgärder för att minska smittspridning kan implementeras på samma sätt på träningsanläggningar som i andra inomhusmiljöer.  

I rapporten framgår också att resultaten i undersökningen gäller just medlemmar på Friskis&Svettis Stockholm på gruppnivå och utifrån de insatser föreningen gjort för att minska smittspridningen, men att resultaten möjligen är överförbara till andra träningsanläggningar förutsatt att de har följt myndigheternas råd och restriktioner och genomfört smittskyddsåtgärder för att hindra smittspridning på anläggningarna.   

Exempel på coronaanpassningar som Friskis&Svettis Stockholm gjort: 

 • Minskat antal deltagare på träningspassen och i gymmet. 
 • Lucka mellan passen för att minska risken för trängsel. 
 • Justerade passupplägg för att undvika närkontakt och att dela redskap. 
 • Ökat avstånd mellan maskiner och utrustning i gym och spinningsalar. 
 • Träning utomhus på 50 (!) platser, varav flertalet nya platser. 
 • Stor satsning på digital träning. 
 • Utökad städning. 
 • Stor tillgång på handsprit.  

Läs mer Kontakt
För mer information och intervju med F&S Stockholms verksamhetschef Mia Qwärnström, kontakta PR-ansvarig Josefin Engfelt, 0708-488182 / josefin.engfelt@sthlm.friskissvettis.se

För kontakt med Folkhälsomyndigheten: Ring 010-205 21 00 / media@folkhalsomyndigheten.se

Josefin Engfelt
PR-ansvarig, +46 708 48 81 82, josefin.engfelt@sthlm.friskissvettis.se

Om Friskis&Svettis 
Friskis&Svettis är en folkrörelse med över en halv miljon medlemmar. Vi finns för att ge alla som vill möjlighet att hitta sin egen rörelseglädje. Vi vet att det krävs både rörelse, glädje och gemenskap för att människor ska må bra. Alla tre delar behövs. Tanken är grundläggande i Friskis&Svettis idé, och är precis lika viktigt idag som när föreningen startades 1978. 

F&S Stockholm är Sveriges största medlemsägda idrottsförening som drivs av 1400 ideella funktionärer och 150 medarbetare på 16 träningsställen runt om i Stockholm. Vårt mål är att beröra varje stockholmare och få hela Stockholm i rörelse. Genom vår undersökning Friskisindex mäter vi hur bra stockholmarna mår utifrån röelse, glädje och gemenskap. All rörelse räknas! 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Det finns ingen ökad risk att smittas av Covid-19 bland dem som tränat på Friskis&Svettis Stockholms anläggningar. Det visar en ny, unik studie av Folkhälsomyndigheten.
Twittra det här
En ny undersökning från Folkhälsomyndigheten, baserad på data om 8 000 medlemmar i Friskis&Svettis Stockholm, visar att det inte fanns någon skillnad i risken att drabbas av covid-19 mellan dem som tränade på anläggning under pandemin 2020 och dem som inte gjorde det. Studien bekräftar även att de åtgärder idrottsföreningen satte in för att minska risken för smittspridning fungerade och att det var rätt beslut för folkhälsan att hålla öppet.
Twittra det här
Folkhälsomyndighetens studie, Länsstyrelsen besök och bedömning av 12 av föreningens 16 anläggningar samt medlemsundersökningar visar att medlemmarna känt sig trygga på Friskis&Svettis Stockholms anläggningar.
Twittra det här
Exempel på Friskis&Svettis Stockholms Corona-anpassningar: Begränsad inpassering, minskat antal besökare, minimerad risk för trängsel och köbildning, samt utökad tillgång på handsprit och ökad städning på alla anläggningar. Sänkt maxantal på gruppträningen inomhus till 1/3 av ordinarie platser. Sänkt maxantal personer i gymmet, samt införande av gymbiljetter. 15 minuters paus mellan alla pass för att motverka köbildning och trängsel vid in- och utpassering. Stängda duschar och bastu. Friskis onlineträning - kostnadsfria, digitala pass för alla. Friskis uteträning - 100 pass på 50 platser. Friskis besöksbarometer. Friskis&Filharmonikerna: kostnadsfria, digitala, klassiska rörelsepauser för att bryta stillasittandet.
Twittra det här
8 049 Friskismedlemmar deltog i studien, varav 68 procent kvinnor och 32 procent män. Undersökningen omfattar perioden 1 februari 2020–31 december 2020. Data har samlats in både från Friskis&Svettis träningsstatistik och från Folkhälsomyndighetens covid-19-statistik.
Twittra det här

Citat

Studiens resultat ger stöd för att de åtgärder vi satte in för att minska risken för smittspridning fungerade och att det var rätt beslut för folkhälsan att hålla öppet.
F&S Stockholms verksamhetschef Mia Qwärnström
Vår utgångspunkt har varit att följa myndigheternas råd och restriktioner. Och vi har haft god hjälp av våra ideella funktionärer och medlemmar, som solidariskt ställt upp för att vi ska kunna fortsätta erbjuda stockholmarna säker träning under hela pandemin, något som vi ju vet är viktigt för folkhälsan.
F&S Stockholms verksamhetschef Mia Qwärnström
Vi har fått flera kvitton på att vi har navigerat oss genom pandemin på ett bra sätt. Ett är länsstyrelsens återkoppling. Ett annat är medlemsundersökningar som visar att medlemmarna känt sig trygga på våra anläggningar. Ett tredje är Folkhälsomyndighetens nya undersökning, som så tydligt bekräftar det medlemmarna upplevt.
F&S Stockholms verksamhetschef Mia Qwärnström