Grundpatent för USA blir godkänt 23 maj

Insplorions huvudpatent ”Sensor Using Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)” har nu fått ”issue of notification” vilket innebär att granskningprocessen är klar och patentet kommer att bli beviljat den 23 maj, enligt amerikanska patentverket, USPTO.

Patentansökan skickades in internationellt i maj 2010. Sedan dess har patentet blivit godkänt i Japan i början på 2015 och i Kina i slutet av 2016.  Patentet, med ansökningsnummer 13/261,045 får patentnumret US 9,658,157 och avser möjligheten att anpassa sensorytan för att studera olika reaktioner och processer. Patentet bedöms ge ett bra skydd eftersom detta är centralt för teknologins styrkor, såsom specificitet och robusthet, inom båda affärsområdena Instruments och Sensor Systems. Patentskyddet i USA gäller till och med den 12:e oktober 2030.

”Det är mycket positivt att vårt huvudpatent som täcker grundtekniken nu blivit beviljat även på den viktiga USA marknaden. Med detta skydd nu säkrat kan vi ha större tryck både med vår instrumentförsäljning där vi kan påvisa ”sole source” vid inköpsprocessen samt i våra dialoger kring Sensor Systems applikationer med intressenter.”  kommenterar Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Denna information är sådan information som Insplorion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom AktieTorgets försorg, för offentliggörande 5 maj 2017.

Taggar:

Om oss

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag tre huvudsakliga verksamhetsgrenar. Batterisensorer, luftkvalitetsensorer och forskningsinstrument. Vår sensorteknik optimerar styrning och användning av batterier och möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö, tack vare att sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap.

Prenumerera