Förtydligande avseende pressmeddelande om att Intervacc går in i kommersiell produktionsfas.

Med referens till tidigare pressmeddelande med titeln "Intervacc AB går in i kommersiell produktionsfas med sitt nya vaccin Strangvac®" publicerat den 19 oktober kl 09.50 CET, vill bolaget förtydliga vad avsiktsförklaringen och avtalet man tecknat med 3P Biopharmaceuticals i Pamplona, Spanien innebär.

I enlighet med vad som kommunicerats ut tidigare avser detta steg en viktig del i slutförandet av bolagets första vaccin Strangvac®. I samband med att registreringsansökan inlämnas till läkemedelsmyndigheten EMA måste bolaget kunna uppvisa två fullskaliga tillverkningssatser av Strangvac®. Avsiktsförklaringen Intervacc nu tecknat med 3P innebär att Intervacc och 3P avser teckna avtal om denna vaccinproduktion samt om framtida löpande kommersiell tillverkning. Samtidigt har även ett slutligt avtal tecknats mellan parterna som omfattar de första delmomenten i denna process, för att därmed snabbt få igång teknologiöverföringen till 3P, i avvaktan på att det framtida avtalet om de resterande delmomenten och löpande kommersiell tillverkning slutförhandlas.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 15:00 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.

Taggar:

Om oss

Intervacc är ett svenskt bolag verksamt inom biotekniksektorn. Vi utvecklar nya vacciner baserade på rekombinanta proteiner för att möta det ökande behovet av effektiv djurhälsa. Marknaden för djurvacciner växer globalt och vår teknologi- och försäljningsplattform för nästa generations vacciner ger oss stora möjligheter att ta nya marknadsandelar.

Prenumerera