Dela

Om oss

Intervacc är ett svenskt bolag verksamt inom biotekniksektorn. Vi utvecklar nya vacciner baserade på rekombinanta proteiner för att möta det ökande behovet av effektiv djurhälsa. Marknaden för djurvacciner växer globalt och vår teknologi- och försäljningsplattform för nästa generations vacciner ger oss stora möjligheter att ta nya marknadsandelar.

Kontakt

 • Jan-Ingmar Flock

  CSO


  Box 112, S-129 22 Hägersten Besöksadress: Västertorpsvägen 135 S-129 44 Hägersten
  08-120 10 600
  0733-341 411
  http://www.intervacc.se
 • Andreas Andersson

  VD


  Box 112, S-129 22 Hägersten Besöksadress: Västertorpsvägen 135 S-129 44 Hägersten
  08-120 10 601
  0733-35 99 70
  http://www.intervacc.se
 • Citat

  Intervacc befinner sig i slutfasen av utvecklingen av Strangvac, vårt vaccin mot kvarka. Vi räknar med att kunna inlämna slutlig dokumentation till de regulatoriska myndigheterna i Europa före årsskiftet och förväntar oss ett marknadsgodkännande före utgången av 2020. Kapitalet från den Riktade emissionen gör att vi kan satsa fullt ut på förberedelserna inför kommersialiseringen av Strangvac. Vidare kan vi öka utvecklingstakten när det gäller övriga vaccin i vår pipeline. Det har varit ett betydande intresse för Intervacc och det är mycket glädjande att vi nu kan addera ett antal välrenommerade institutionella investerare till vår ägarlista
  VD Andreas Andersson
  Det är mycket glädjande att vi nu fått ett utökat förtroende, efter nära två års samarbete med Animalcare. Vi ser med spänning fram emot att få introducera flera intressanta produkter på den svenska marknaden. Det här ett viktigt steg i strategin att bredda vår produktportfölj i samarbete med starka partners
  VD Andreas Andersson
  Ett mycket glädjande besked att kunna ge då detta innebär att vi nu tillverkat läkemedelssubstanserna för ett flertal miljoner doser av Strangvac, det nya vaccinet mot kvarka på häst
  VD Andreas Andersson
  Ett fundamentalt steg är nu klart inför det slutgiltiga färdigställandet av de valideringssatser som ska produceras inför kommande registreringsansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Detta bekräftar den sedan tidigare fastlagda tidsplanen för Strangvac och att processen för storskalig tillverkning fungerar väl
  Forskningschef Jan-Ingmar Flock
  Det starka intresset från ledning och nyckelpersoner att investera i optionsprogrammet återspeglar vår positiva syn på Intervacc och den utveckling vi tror på framöver.
  VD Andreas Andersson
  Ett mycket glädjande besked att kunna ge nu när vi är inne i ett intensivt skede i utvecklingen av den kommersiella produktionsprocessen
  Andreas Andersson, CEO Intervacc AB
  Ett fundamentalt och viktigt förberedande steg är nu slutfört inför kommande storskalig produktion enligt GMP (Good Manufacturing Practice). Detta i kombination med det nyligen genomförda förhandsmötet (pre-submission), med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA bekräftar den sedan tidigare fastlagda tidsplanen för Strangvac
  Jan-Ingmar Flock, CSO Intervacc AB
  Vi är mycket glada över att ha rekryterat Andreas. Han har tidigare framgångsrikt utvecklat och expanderat bolag med starkt teknikfokus och kommer nu leda och bidra till att skapa ett ännu starkare team. Det här är en spännande tid för Intervacc som nu förbereder sig för registrering och kommersialisering av Strangvac® samtidigt som bolaget går vidare med utveckling av sina övriga vaccinkandidater i en ny generation vacciner.
  Björn Sjöstrand, styrelseordförande
  Den nya studien, i kombination med tidigare genomförda studier, visar att intramuskulär vaccination med vaccinet Strangvac ger ett effektivt skydd och dessutom ett snabbt immunsvar (boostereffekt) vid återvaccination upp till ett år efter grundvaccination. Detta är glädjande resultat som har stor betydelse inför utformande av riktlinjer och vaccinationsprogram för hur Strangvac kommer användas. Idag saknas ett helt säkert och fullgott vaccin mot kvarka på världs-marknaden, vilket visas av aktuella rapporterade utbrott från hela världen
  VD Jan-Ingmar Flock
  Vi är mycket glada över att välkomna Tim Wood som har en gedigen bransch- och verksamhetskunskap och innebär ett mycket värdefullt tillskott av kompetens inom regulatoriska frågor med fokus på tillverkning. Han kommer att ingå i ledningsgruppen och bl.a vara företagets kontaktperson mot tillverkaren, 3P Biopharmaceuticals
  VD Jan-Ingmar Flock
  Kvalitetskraven och att flera av våra projekt på kort tid rankats så väl av oberoende expertgranskare befäster verkligen att Intervaccs projektportfölj för en ny generation av vacciner inom djurhälsa är av stort intresse
  Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc
  Med detta avtal har vi försäkrat oss om att hela tillverkningskedjan finns på plats inför kommersiell tillverkning av Strangvac
  Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB
  Det är ett väldigt gott betyg åt vår vaccinteknologi och vår vaccinkandidat INV412 som av Vinnova utsetts till innovationsprojekt i god konkurrens med andra svenska utvecklingsprojekt som har möjlighet att nå framgång internationellt. Nu kan vi fortsätta våra satsningar på ännu ett nytt vaccin i vår spännande projektportfölj för en ny generation vacciner
  VD Jan-Ingmar Flock
  Det är säkert många som kommer att vilja använda ett vaccin som skyddar mot kvarka. Ett utprovat kvarkavaccin skulle förmodligen rekommenderas i flera lägen där smittrisken är betydande och där konsekvenserna av ett kvarkautbrott skulle vara påtagliga. Det skulle vara till stor hjälp med ett effektivt och säkert vaccin i kampen mot kvarka
  Gittan Gröndahl statsveterinär, SVA Statens veterinärmedicinska anstalt
  En viktig milstolpe för att kunna slutföra registreringen av Strangvac® är nu passerad och det känns glädjande med tanke på att det finns ett stort behov av ett säkert och effektivt vaccin mot kvarka, vilket visas av alla aktuella rapporterade utbrott från hela världen.
  Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB
  Detta är väldigt spännande och utgör ytterligare ett viktigt steg i Intervaccs utveckling till att bli ett bolag med flera projekt med stor potential inför framtiden vid sidan om Strangvac® och INV274 mot streptokockinfektion på gris
  Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB
  Vi ser dessa resultat som ett oerhört viktigt steg i bolagets utveckling mot att bredda vår produktportfölj.
  Jan-Ingmar Flock, VD för Intervacc
  Vi är mycket tillfreds med detta avtal. Det är ett viktigt steg framåt för Intervacc, som därigenom går in i en industriell fas efter avslutade kliniska prövningar och säkerhetsstudier av Strangvac®
  Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB
  Det är mycket glädjande och stärker det immateriella skyddet ytterligare på en viktig framtida marknad för Strangvac® som är vår första vaccinkandidat i en ny generation vacciner
  Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB
  Det är glädjande att vi nu kan ta ytterligare ett viktigt steg i den prekliniska fasen i utvecklingen av vår vaccinkandidat, INV-274, mot Streptococcus suis på smågrisar. Vi ser med spänning fram emot de resultat som beräknas föreligga under oktober 2017.
  Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Twitter