Intervacc meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram 2019/2022

Report this content

Intervacc AB (publ) meddelar idag utfallet av teckningen av optioner i det incitamentsprogram som godkändes av bolagstämman den 11 juni 2019. Programmet gav vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner möjlighet att teckna optioner som berättigar till köp av aktier om tre år. Samtliga som erbjöds teckning, tecknande det fulla antalet erbjudna teckningsoptioner.

"Det starka intresset från ledning och nyckelpersoner att investera i optionsprogrammet återspeglar vår positiva syn på Intervacc och den utveckling vi tror på framöver.” säger Andreas Andersson, VD för Intervacc.

Bolagsstämman i Intervacc beslutade om emission av teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (2019/2022) i bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en aktie i bolaget till teckningskursen 18,52 kronor vilket motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktien i bolaget under perioden 12 juni till den 18 juni 2019. Påkallandeperioden för teckning av aktier är från och med den 1 juli 2022. Totalt tecknades 330 455 optioner (87 % av programmet) vilket motsvarar något mindre än 1% utspädning vid utnyttjande av samtliga optioner.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
E-post:
andreas.andersson@intervacc.se
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-33
5 99 70 

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl 08.30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Eminova Fondkommission AB, info@eminova.se, +46 (0)8–684 211 00 som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
E-post: info@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 00

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det starka intresset från ledning och nyckelpersoner att investera i optionsprogrammet återspeglar vår positiva syn på Intervacc och den utveckling vi tror på framöver.
VD Andreas Andersson