Uppdaterad tidsplan för inlämnandet av ansökan till europeiska läkemedelsverket

Report this content

Intervacc kommer inom kort att ansöka hos Europeiska läkemedelsverket, EMA, om att under första kvartalet 2020 lämna in bolagets registreringsansökan för godkännande av Strangvac.

Bolaget har idag fattat beslut om att inleda en dialog med EMA om att lämna in registringsansökan, preliminärt i slutet av februari. Fram till dess fortsätter arbetet med att komplettera och slutföra registreringsansökan för att säkerställa att alla synpunkter från vår expertrådgivare och de rådgivande mötena med EMA uppfylls. Det ger bolaget bra förutsättningar för en enkel och snabb godkännandeprocess.

”Vi kommer vid inlämnande till EMA att ha en robust ansökan” säger Intervacc’s VD Andreas Andersson och fortsätter ”att inleda dialog med EMA för att fastställa tidsplanen för inlämnandet är en milstolpe i bolaget utveckling”.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
E-post: andreas.andersson@intervacc.se, Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2019 kl 15.35 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8–684 211 10 som Certified Adviser.

Om Strangvac

Strangvac är ett nytt innovativt vaccin mot kvarka, en mycket smittsam och allvarlig infektion hos hästar som orsakas av bakterien Streptococcus equi. Strangvac består av enbart av lösliga rekombinanta proteiner, injiceras intramuskulärt och saknar helt levande smittämnen. Detta resulterar i ett väl tolererat vaccin med utmärkt säkerhetsprofil, som kan förväntas av ett modernt vaccin.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se, Tel: +46 (0)8 – 684 211 10

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar