Intervacc AB går in i kommersiell produktionsfas med sitt nya vaccin Strangvac®.

Intervacc har undertecknat en avsiktsförklaring och ett avtal för de första milstolparna med 3P Biopharmaceuticals i Pamplona, Spanien, för kontraktstillverkning av Strangvac®, Intervaccs rekombinanta vaccin mot kvarka. Samarbetet mellan företagen omfattar överföring av tillverkningsteknik, produktion av valideringssatser och långsiktig framtida kommersiell tillverkning. 

"Vi är mycket tillfreds med detta avtal. Det är ett viktigt steg framåt för Intervacc, som därigenom går in i en industriell fas efter avslutade kliniska prövningar och säkerhetsstudier av Strangvac®", säger Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB i en kommentar.

3P Biopharmaceuticals har identifierats av Intervacc som en av få kontraktstillverkare med väl dokumenterad teknisk kompetens, regulatoriskt kunnande, utrustning och erfarenhet av tillverkning av rekombinanta proteiner som vaccinkomponenter.

Strangvac® är Intervaccs vaccin mot kvarka, orsakat av Streptococcus equi på häst. Kvarka är en mycket smittsam och allvarlig infektion som leder till betydande lidande och ekonomisk förlust för hästindustrin globalt. Det finns ett stort behov av ett säkert och effektivt vaccin mot kvarka, vilket visas av alla aktuella rapporterade utbrott från hela världen.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 09:50 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.

Om 3P Biopharmaceuticals

3P Biopharmaceuticals är en ledande europeisk kontraktstillverkare specialiserad på processutveckling och GMP-tillverkning av biologiska och cellterapiprodukter. 3P erbjuder sina kunder lösningar på alla stadier av bio-läkemedelsutveckling: från inledande forskning, preklinisk och klinisk fas till kommersiell fas. Med en omfattande erfarenhet av projekt inom samtliga stadier av processutveckling och tillverkningskapacitet med tre olika expressionssystem (mammalie, bakterier och jäst) kombinerat med en flexibel och innovativ teknik samt ett omfattande humankapital har bolaget blivit en eftertraktad aktör på den europeiska marknaden. Besök hemsidan http://www.3pbio.com/ för mer information.

Taggar:

Om oss

Intervacc är ett svenskt bolag verksamt inom biotekniksektorn. Vi utvecklar nya vacciner baserade på rekombinanta proteiner för att möta det ökande behovet av effektiv djurhälsa. Marknaden för djurvacciner växer globalt och vår teknologi- och försäljningsplattform för nästa generations vacciner ger oss stora möjligheter att ta nya marknadsandelar.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket tillfreds med detta avtal. Det är ett viktigt steg framåt för Intervacc, som därigenom går in i en industriell fas efter avslutade kliniska prövningar och säkerhetsstudier av Strangvac®
Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB