Intervacc visar i ny studie att vaccinet Strangvac® skyddar hästar mot kvarka även i låg dos.

Intervacc har nyligen avslutat en studie med avsikt dels att fastställa lämplig nivå av antigen i vaccinet Strangvac® och dels att utvärdera skyddseffekten efter två intramuskulära vaccineringar.

Hästar (Welsh mountain ponies) vaccinerades med tre olika mängder antigen och gavs sedan experimentell infektion med Streptococcus equi, den bakterien som orsakar kvarka.

Enligt forskningschef Jan-Ingmar Flock är resultaten mycket uppmuntrande genom att man kan fastslå att en mycket låg dos antigen resulterar i samma skyddsnivå som då tio gånger högre mängd används. Detta resultat har mycket stor betydelse för exempelvis framställningskostnaden. I kommande studier, där skyddets varaktighet ska undersökas, kommer doseringen att baseras på dessa nya resultat.

Ungefär 60% av de vaccinerade hästarna fick reducerade kliniska symptom. I de kommande studierna skall en tredje vaccination ges och förväntas då resultera i en förbättrad skyddseffekt.

Som positiv kontrollgrupp vaccinerades fem hästar enligt det tidigare vaccinationsprogrammet med en kombination av intranasala och subkutana injektioner. Samtliga vaccinerade hästar fick tydligt reducerade eller inga kliniska symptom jämfört med icke-vaccinerad kontrollgrupp. Studien bekräftar tidigare goda resultat rörande effekten av Strangvac®.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Franklin, VD Intervacc, 08-120 10 601

Intervacc AB är ett svenskt bolag inom Life Science. Utvecklingen är fokuserad på vacciner inom djurhälsovård. Bolaget är i slutfasen av många års forskning och utveckling av vaccinet Strangvac® mot den plågsamma hästsjukdomen kvarka.

 

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar