Metodpatent för kvarkavaccinet Strangvac® i USA.

Amerikanska patentverket har utfärdat ett förhandsbesked om att de avser bevilja Intervaccs patentansökan i USA avseende metodpatent för Strangvac® (14/959,672) inom de närmaste månaderna.

"Det är mycket glädjande och stärker det immateriella skyddet ytterligare på en viktig framtida marknad för Strangvac® som är vår första vaccinkandidat i en ny generation vacciner", säger Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB i en kommentar.

Bolaget har redan en omfattande patentportfölj som skyddar dess vaccinkomponenter och specifikt den första vaccinkandidaten Strangvac® mot kvarka på häst. Detta metodpatent utgör en viktig del i den patentstrategi Intervacc har valt. Sammantaget äger Intervacc fyra patentfamiljer. I patentfamiljerna ingår sedan tidigare ett 20-tal beviljade patent och ytterligare sex pågående patentansökningar i olika länder.

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2017 kl. 08:30 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.

Taggar:

Om oss

Intervacc är ett svenskt bolag verksamt inom biotekniksektorn. Vi utvecklar nya vacciner baserade på rekombinanta proteiner för att möta det ökande behovet av effektiv djurhälsa. Marknaden för djurvacciner växer globalt och vår teknologi- och försäljningsplattform för nästa generations vacciner ger oss stora möjligheter att ta nya marknadsandelar.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är mycket glädjande och stärker det immateriella skyddet ytterligare på en viktig framtida marknad för Strangvac® som är vår första vaccinkandidat i en ny generation vacciner
Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB