Keolis: Tingsrättens dom i UL-rättegången riskerar att få allvarliga konsekvenser

Idag föll domen i Uppsala tingsrätt mellan Keolis Sverige och Upplands Länstrafik (UL). Tingsrätten valde inte att gå på Keolis Sveriges linje utan friar UL från stämningsansökan gällande regionbussupphandlingen 2010.  Keolis Sverige överväger att överklaga domen.

- Jag känner en stor besvikelse över tingsrättens beslut. Domen sänder ut signaler om att upphandlingar inte måste ske efter lagar och regler. Jag tror tyvärr att beslutet kommer få stora negativa konsekvenser och minska förtroendet för myndigheter och företag som deltar i upphandlingar, säger Magnus Åkerhielm, vd Keolis Sverige.

- Vi kommer att granska domen och sedan besluta oss för om vi ska överklaga, avslutar Magnus Åkerhielm.

Bakgrund Keolis Sverige lämnade den 16 mars 2011 in en stämningsansökan mot UL till Uppsala Tingsrätt. Stämningen avser UL:s upphandling av den regionala busstrafiken under våren 2010. Upphandlingen fick avbrytas och genomföras på nytt sedan Förvaltningsrätten i Uppsala i två domar konstaterat brott mot upphandlingslagstiftningen inklusive sekretessbrott. Keolis skulle ha vunnit upphandlingen och tilldelats kontraktet om UL hade genomfört upphandlingen i enlighet med bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen. Keolis skadeståndskrav för den lidna skadan är 164 miljoner kronor.

Fakta om upphandlingen Upphandling avsåg den regionala busstrafiken i Uppsala län Upphandlingen genomfördes som en förhandlad upphandling enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) Avtalstid: 10 år Antal bussar: 175 Antal medarbetare: 650 Kontraktsvärde: 4 miljarder för hela avtalsperioden.

För mer information
Magnus Åkerhielm, vd. Keolis Sverige, 072-713 95 65
Johan Nordfjäll, pressekreterare, 072-513 60 93

www.keolis.se

Keolis Sverige är ett helägt dotterbolag till den internationella kollektivtrafikkoncernen Keolis. Keolis Sveriges affärsidé är att erbjuda en så attraktiv, lokalt anpassad och miljövänlig stadstrafik att det kollektiva resandet ökar. Busslink är namnet på Keolis Sveriges busstrafik.

Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafikföretag med verksamhet i 12 länder på tre kontinenter. Keolis erbjuder ett komplett utbud av lokalt anpassade och hållbara lösningar för kollektivtrafiken. www.keolis.se

Taggar:

Om oss

Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafikföretag, som genom att sätta människan i centrum skapar smarta, effektiva och hållbara sätt att resa. I Sverige är vi ca 6 000 medarbetare och vi finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Dalarna, Karlstad, Östergötland och Närke. www.keolis.se

Prenumerera