Dela

Om oss

Keolis är ett globalt kollektivtrafikbolag med en stark förmåga att anpassa erbjudandet till kundernas och resenärernas behov på varje enskild marknad. Keolis Sverige har 4600 anställda och omsätter cirka 5 miljarder kronor. Tillsammans med uppdragsgivarna utvecklar Keolis kollektivtrafiken, förenklar vardagen för resenärer och bidrar till ett hållbart resande.

Kontakt

 • Keolis pressjour
  08-51902022
  http://keolis.se
 • Karin Nilsson Malmén

  Kommunikationsdirektör


  0046-70-3584306
 • Citat

  – Det har varit fem oerhört givande år och jag är glad att jag nu får chansen att bidra till Keolis fortsatta utveckling på andra marknader. Det känns också motiverande att än mer få bidra till att Keolis internationella kompetens och erfarenhet förmedlas till de marknader jag kommer att verka för.  
  Jan Kilström, tillträdande CEO Continental Europe.
  – Jag är ödmjuk inför uppgiften och glad över förtroendet, och ser fram emot att få fortsätta utveckla Keolis i linje med vår strategiska plan och i dialog med Keolis chefer, medarbetare och huvudmän.
  Mikael Wågberg, tillträdande tillförordnad VD Keolis Sverige.
  Jag är väldigt glad över att Region Stockholm ger Keolis ytterligare förtroende och ser fram mot ett bra samarbete för att öka andelen emissionsfri kollektivtrafik även i Bromma, Solna, Sundbyberg och Sollentuna.
  Jan Kilström, VD Keolis.
  Vi har fått en positiv respons på vårt donationserbjudande och nästa steg är att konkretisera planerna.
  Jan Kilström, VD Keolis.
  Richard har en bakgrund och kompetens som starkt kommer att bidra till Keolis fortsatta framgång.
  Jan Kilström, VD Keolis.
  Jag är väldigt stolt och glad över förtroendet och ser mycket fram emot att få utveckla verksamheten tillsammans med alla på Keolis.
  Richard Kirchner, ny produktionsdirektör Keolis.
  Vi ser fram mot att få bedriva kollektivtrafik i Landskrona och Ven. Keolis har ett stort förtroende för Skånetrafiken och tillsammans kan vi dra nytta av synergierna mellan detta kontrakt och vår kommande verksamhet i Lund.
  Jan Kilström, VD Keolis.
  Jag vill verkligen tacka Stefan för framgångsrika insatser och önskar honom stort lycka till med sitt nya uppdrag.
  Jan Kilström, VD Infranord
  Ulrika har helt rätt kompetens för uppdraget, hon har både djupgående erfarenhet av att leda HR avdelningar och god kännedom om kollektivtrafikbranschen. Personalen är vår viktigaste resurs och den här rekryteringen borgar för ett modernt och verksamhetsnära HR-arbete,
  Jan Kilström, VD Keolis
  Jag ser att min erfarenhet av såväl HR som operativ verksamhet i kollektivtrafikbranschen kommer att komma väl till pass. Jag ser fram emot att genom goda HR insatser stärka Keolis position som branschens bästa leverantör av kollektivtrafik.
  Ulrika Ek, tillträdande HR direktör Keolis
  Att ungdomar rankar fler poliser som den mest prioriterade åtgärden av en rad möjliga trygghetsåtgärder är väldigt intressant sett till den senaste tidens debatt. Resultaten från undersökningen går i linje med vad intervjuade forskare samt poliser som medverkar i rapporten anser.
  Jan Kilström, VD Keolis
  Även om många redan känner sig trygga i tunnelbanan finns det mer att göra för att ytterligare förstärka tryggheten för resenärerna. Att ungdomarna vill ha fler övervakningskameror i tunnelbanan är ett bra steg, och det finns intressant teknik som kan underlätta implementeringen. I Docklands tunnelbana, i London, testar Keolis till exempel ett nytt system som med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan identifiera onormala rörelser och varna kontrollcentret vid avvikelser. Systemet i Docklands har gett positiva resultat och vi kan se att ett liknande system finns på prov på utvalda stationer runt om i Stockholm.
  Jan Kilström, VD Keolis
  Vi är väldigt glada över att ytterligare få bidra till en kvalitativ och hållbar kollektivtrafik i Göteborg. Det är många som jobbar hårt för vår leverans av trygga, tysta och säkra kollektivtrafikresor.
  Jan Kilström, VD Keolis
  Genom förvärvet av Terminal G befäster vi vår långsiktiga närvaro i Göteborg som sedan länge är en viktig region för Keolis.
  Jan Kilström, VD Keolis
  Samarbetet med Gokind är en del av Keolis hållbarhets- och innovationssatsning och är i förlängningen ett sätt att bidra till att samhällen och städer blir hållbarare.
  Jan Kilström, VD Keolis
  Det här är en ny teknisk plattform som på ett enkelt sätt hjälper resenärer att göra hållbara resval, till exempel att välja kollektivtrafik istället för egen bil. Samtidigt kan vi föra dialog med resenären och inspirera dem att välja kollektivtrafik oftare.
  Constance Varenius, Marknadsutvecklare, Keolis
  Gokinds hållbarhetstjänst använder den senaste teknologin samt beprövade beteendevetenskapliga metoder för att nå, uppmuntra och påverka resenärer att göra hållbara val.
  Gustaf Anselmsson, VD Gokind
  Jag är glad och stolt över det förtroende som Skånetrafiken har gett oss och över att vi inom kort även finns i Skåne. Jag ser fram mot att få leverera punktlig, hållbar och säker kollektivtrafik även till Lundaborna.
  Jan Kilström, VD Keolis
  Caroline Ottossons gedigna kompetens och erfarenhet inom kollektivtrafik kommer att ytterligare vässa Keolis förmåga, inte minst vad gäller spårbunden trafik som till exempel tunnelbana.
  Jan Kilström, VD Keolis Sverige
  Keolis arbete med elbussar och laddinfrastruktur fortsätter enligt plan. Eldriven kollektivtrafik är en viktig parameter i utvecklingen av hållbara städer och vi är väldigt glada över att få vara en del av Göteborgs stads satsning.
  Jan Kilström, VD Keolis Sverige
  Jag är glad över vårt samarbete med Wennström, de har en gedigen erfarenhet och tar ett helhetsansvar för installationerna.
  Joacim Törnqvist, Specialist elfordon, Keolis Sverige
  Vi är glada över det förtroende vi har fått av Västtrafik och ser fram mot att få erbjuda resenärerna bra komfort i nya dubbeldäckare .
  Stefan Gustavsson, Produktionsdirektör Keolis
  Att kombinera ny teknik och innovation med traditionell kollektivtrafik är ett väldigt bra exempel på hur Keolis bidrar till hållbara städer och samhällen.
  Jan Kilström, VD Keolis
  Det känns fantastiskt att få vara en del av detta projekt tillsammans med Karlstadsbuss och Region Värmland. Ju mer effektiv kollektivtrafiken är desto mer bidrar vår verksamhet till klimatmålen.
  Linda Hultgren, depåchef på Keolis Karlstad
  Att uppmuntra till vaccination är ett sätt att skydda våra medarbetare och samtidigt bidra till att samhället snabbare kan öppna upp efter pandemin.
  Jan Kilström, VD Keolis
  Jag utmanar våra branschkollegor att göra samma sak och erbjuda medarbetare som vaccinerar sig en timmes kompensationsledigt.
  Jan Kilström, VD Keolis
  - Det har ett stort värde för oss på Keolis att på ytterligare ett sätt kunna bidra till en bättre luftkvalitet. Keolis bussar körs sedan 2015 genomgående på förnybart bränsle och satsningar som förbättrar luftkvaliteten är viktigt för oss att delta i.
  Jan Kilström, VD Keolis
  - Vi forskar på hur nya sensorer och nya data kan utveckla staden och dess miljö. Linjebussar är här en intressant plattform, och vi ser med stort intresse på det pågående samarbetet inom projektet.
  Anders Karlström, Professor samt Head of Transport and Location Analysis, KTH
  Som en av Sveriges största bussoperatörer har Keolis en central roll i utvecklingen av kollektivtrafiken. Carolines breda erfarenhet och kompetens inom området stärker såväl bolaget som styrelsen.
  Anders Ehrling., Ordförande Keolis
  Jag uppskattar att kunna bidra till utvecklingen av Keolis. Bolaget har en viktig roll att fylla i den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken i Sverige och bidrar till en hållbar samhällsutveckling, frågor som jag tycker är viktiga och intressanta.
  Caroline Ottosson, Styrelseledamot Keolis
  - Jag är väldigt glad över att få kliva in i ett bolag med ett starkt driv och som redan har kommit långt med sitt arbete inom framkomlighet och hållbarhet
  Jan Kilström
  - Jag är bekymrad över den utveckling som vi har i Sverige just nu. Många vill framhålla jobben som en lösning på samhällsutmaningen och här är en bransch som skriker efter folk. Men de som kan tänka sig att köra buss får inte tillgång till rätt utbildning och fastnar i stället i byråkratiska strukturer och bidragsanställningar. Genom vår trafikskola förändrar vi inte bara branschen men även vardagen för många individer. Helt enkelt, vi ger människor ett riktigt jobb,
  Cecilia Jerneheim HR och Kommunikationsdirektör Keolis Sverige
  I grunden handlar det om att våga prioritera bussresenärerna framför den enskilda bilisten
  Alexis Kahlmann, affärsområdeschef Keolis
  Kollektivtrafiken är samhällskritisk, ett scenario där den inte fungerar påverkar oss alla enormt. Keolis kunde inte längre stillatigande se hur bristen på personal växer utan att något sker för att lösa dödläget, därför har vi tagit beslutet att göra något åt situationen
  Cecilia Jerneheim
  Det var för oss en historisk milstolpe när vi slutade med diesel och gick över till förnybara bränslen
  Magnus Åkerhielm, vd Keolis
  Tillsammans med löparna samlade vi in 31 ton avfall som ger tillräckligt med bränsle för att driva till exempel hela linje 4 i Stockholm under en dag.
  Ulf Rosengren, hållbarhetschef på Keolis Sverige
  Vi är mycket glada över det ökande resandet och hoppas att många fler upptäcker vår fantastiska huvudstad genom bussen och om Pokemon Go spelet kan bidra till detta så är det bara positivt
  Karl Orton, teknisk chef Keolis
  Att känna att jag utför ett bra och viktigt jobb för mina resenärer. Att de blir nöjda och känner sig trygga, det är ett stort ansvar. Så älskar jag den sociala biten som ingår i att göra ett bra servicejobb.
  David, förare i Jönköping
  Vi kommer så snabbt som möjligt att börja arbeta tillsammans med överlämnade operatören så att alla medarbetare ska ha tillgång till bra information och känna sig välkomna hos Keolis
  Magnus Åkerhielm, vd Keolis
  Keolis har en tydlig målsättning att fortsätta växa och etablera sig inom spårtrafik och där vill jag kunna bidra
  Jan Forsberg
  Idag drivs 9 av 10 av våra bussar på förnyelsebara bränslen och genom initiativet att producera egen el så lyfter vi vårt hållbarhetsarbete ytterligare en nivå.
  Catarina Fritz, ekonomidirektör och ansvarig för hållbarhetsfrågor
  Det fantastiska arbete som våra 6000 medarbetare varje dag bidrar till vill vi lyfta fram. Därför lanserar vi nu en ny grafisk profil som särskiljer Keolis och som ska tydliggöra våra värderingar och den kompetens som finns inom företaget.
  Cecilia Jernehiem, HR- Kommunikationsdirektör
  - Vi har ett utmärkt utgångsläge för att fortsätta växa. Vi har långsiktiga, kompetenta och stabila ägare i Keolis Group och SNCF. Dessutom har vi rekryterat flera nyckelpersoner med gedigen spårkompetens.
  Magnus Åkerhielm vd Keolis
  Det är ett viktigt besked att vi fått rätt i sakfrågan
  Magnus Åkerhielm, vd Keolis Sverige
  - För att fortsatt kunna leverera högkvalitativa och konkurrenskraftiga anbud så behöver vår anbudsavdelning växa. Vi kommer under våren att fördubbla antalet medarbetare vilket är ett direkt resultat av att vi vill vinna nya avtal i Sverige
  Johan Båging, chef Keolis anbudsavdelning
  Jag tycker att det ska bli spännande och roligt, inte minst med tanke på den offensiva förändringsresa som pågår inom företaget där HR- och Kommunikationsfrågor är viktiga framgångsfaktorer
  Cecilia Jerneheim
  Nu gör vi en satsning för att öka komforten och kvalitén för resenärerna samtidigt som vi tar ytterligare ett steg i vårt miljöarbete
  Magnus Åkerhielm, vd Keolis Sverige
  Jag känner en stor glädje över beskedet. Att få fortsätt förtroende att bedriva den mest komplexa och prestigefyllda trafiken i hela Sverige är självklart en ära.
  Magnus Åkerhielm, vd Keolis Sverige
  Vi vet att många kvinnliga sökande funderar på om det är svårt att köra buss och om de måste ha busskörkort innan de söker arbete hos oss. Men busskörning är någonting som vi lär dig. Det vi söker är personer som är serviceinriktade och som vill ha ett flexibelt och ansvarsfullt arbete
  Annica Fors, rekryteringschef Keolis Sverige
  Vi erbjuder ett roligt och ansvarsfullt arbete i en framtidsbransch och vi ser gärna fler kvinnliga sökande.
  Annica Fors, rekryteringschef Keolis Sverige
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp