Keolis stärker den svenska ledningsgruppen

Report this content

Keolis Sverige stärker ledningsgruppen genom att tillsätta Mikael Wågberg i rollen som Direktör anbud, kontrakt och inköp samt Fredrik Wall i rollen som IT- och verksamhetsutvecklingsdirektör.  

Mikael Wågberg verkar sedan tidigare i Keolis Sveriges ledningsgrupp som Inköpsdirektör och Chefsjurist och vidgar nu sitt ansvarsområde till att även omfatta anbud och kontrakt. Mikael har flera års erfarenhet av ledningsgruppsarbete från bland annat Green Cargo.  

Fredrik Wall kommer senast från rollen som Verksamhetsutvecklingschef på Keolis. Fredrik har tidigare erfarenhet av chefsbefattningar från bland annat Axfood. Fredrik har även verkat som konsult inom IT, teknik och verksamhetsutveckling på bland annat Navigo och Accenture.

- Mikael Wågberg och Fredrik Wall bidrar till Keolis inom områden som gör att vi än mer stärker vår konkurrenskraft och förmåga att möta våra uppdragsgivares behov nu och i framtiden , säger Keolis VD Jan Kilström.  

Både Mikael Wågberg och Fredrik Wall har fram till nu varit tillförodnade för de roller de nu tillträder.

Jan Kilström, VD
jan.kilstrom@keolis.se

Karin Nilsson Malmén, Kommunikationsdirektör
karin.nilsson.malmen@keolis.se Telefon 070-358 43 06

Keolis är ett globalt kollektivtrafikbolag med en stark förmåga att anpassa erbjudandet till kundernas och resenärernas behov på varje enskild marknad. Keolis Sverige har 4500 anställda och omsätter 5 cirka miljarder kronor. Tillsammans med uppdragsgivarna utvecklar Keolis kollektivtrafiken, förenklar vardagen för resenärer och bidrar till ett hållbart resande.  

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Keolis stärker den svenska ledningsgruppen
Twittra det här