Keolis Sverige överklagar UL-dom

Keolis Sverige kommer att överklaga tingsrättens dom i målet mot Upplands Lokaltrafik (UL) till Svea hovrätt.

- Vi delar inte tingsrättens bedömning och kommer att överklaga till hovrätten. Fallet är av stor principiell betydelse för hela vår bransch och alla som arbetar med offentliga upphandlingar, säger Magnus Åkerhielm, vd Keolis Sverige.

- Nu innebär tingsrättens dom att medvetna och bekräftade fel kan ske utan några som helst konsekvenser. Ett sådant system öppnar upp för godtycklighet och det kan inte vara lagens syfte. Alla som deltar i offentliga upphandlar måste göra det på lika villkor. Annars riskerar förtroendet och viljan att delta i upphandlingar att minska. Vi kommer därför att driva processen vidare, avslutar Magnus Åkerhielm.

Bakgrund: Efter den havererade regionbussupphandlingen 2010 valde Keolis Sverige att stämma UL i Uppsala tingsrätt. Upphandlingen fick avbrytas och genomfördes på nytt sedan Förvaltningsrätten i Uppsala i två domar konstaterat brott mot upphandlingslagstiftningen inklusive sekretessbrott. Keolis Sverige skulle ha vunnit upphandlingen och tilldelats kontraktet om UL genomfört upphandlingen i enlighet med bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen. I juli 2012 kom domen från Uppsala tingsrätt som konstaterade att UL gjort sig skyldig till upphandlingsfel. Tingsrätten fann dock inte att Keolis Sverige lidit någon ekonomisk skada då upphandling gjorts om. Keolis Sverige har överklagat domen.


För mer information
Magnus Åkerhielm, vd. Keolis Sverige, 072-713 95 65

Johan Nordfjäll, pressekreterare, 072-513 60 93
www.keolis.se

Keolis Sverige är ett helägt dotterbolag till den internationella kollektivtrafikkoncernen Keolis. Keolis Sveriges affärsidé är att erbjuda en så attraktiv, lokalt anpassad och miljövänlig stadstrafik att det kollektiva resandet ökar. Busslink är namnet på Keolis Sveriges busstrafik.
Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafikföretag med verksamhet i 12 länder på tre kontinenter. Keolis erbjuder ett komplett utbud av lokalt anpassade och hållbara lösningar för kollektivtrafiken. www.keolis.se

Taggar:

Om oss

Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafikföretag, som genom att sätta människan i centrum skapar smarta, effektiva och hållbara sätt att resa. I Sverige är vi ca 6 000 medarbetare och vi finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Dalarna, Karlstad, Östergötland och Närke. www.keolis.se

Prenumerera