Svar på påståenden i Aftonbladet om bristfällig utbildning av underhållsmedarbetare

Keolis ser mycket allvarligt på kritiken som framförts mot företagets utbildnings- och säkerhetsrutiner i Aftonbladet 20 mars 2019. 

Inom Keolis sätts säkerheten alltid främst, så även inom underhållsorganisationen. Vi delar inte den bild som framkommer i media men ser naturligtvis allvarligt på både intern och extern kritik kring säkerhetsarbetet.

– Inom kollektivtrafiken är säkerheten alltid viktigast. Den går före tidtabeller och eventuella risker för viten. Säkerhetstänket genomsyrar hela vår verksamhet. Varken jag eller de direkt ansvariga för underhållet skulle acceptera att brister förelåg, säger Jan Kilström, vd på Keolis.

Gasutbildningen sker tillsammans med tillverkaren av bussarna, Keolis för dokumentation över den utbildning mekanikerna på verkstäderna har. Det finns olika nivåer på utbildning vilket ger vissa mekaniker en högre behörighet. Dessa mekaniker får utföra moment som andra inte har utbildning för. Det sker vidareutbildning av medarbetarna kontinuerligt och de som är under utbildning ska alltid arbeta med en handledare. Arbeten med gassystem som ligger utanför Keolis kompetensområde sköts externt av busstillverkarens verkstäder.

– Jag har fullt förtroende för mina medarbetare inom underhållsorganisationen. Det gäller både den enskilda mekanikern och de som ansvara för deras behörigheter, säger Jan Kilström.

Med anledning av kritiken kommer Keolis att gå igenom behörigheterna för mekaniker för att säkerställa att inga brister föreligger.

Förtydliganden kring påståenden i Aftonbladets artikel

– Omöjligt att veta om en gasventil läcker

Gasen har en doft för att se till att det ska märkas av om det blir en gasläcka. Den är påtaglig - man behöver inte ha särskild utbildning för att känna den.

Alla depåer där biogasbussar finns har dessutom gasdetektorer som direkt känner av om det blir gasläckage.

– Testkör i 20 km/h

Om mekaniker inte har D-körkort kan de bara testköra på området. Alla reparationer behöver inte testköras i allmän trafik, men vid behov så testkörs givetvis bussar även utanför depåområdet. Det är upp till mekanikerna och arbetsledarna att bedöma om man behöver kontrollera reparationen i trafiken eller inte.  

– Specialkompetens kring gasbussar

Det mesta i en gasbuss fungerar som i vilken buss som helst. Specialkompetens för att reparera gasbussar behövs i allmänhet bara för att se över just bränslesystemet och vissa väldigt specifika motorreparationer.

Reparationer av bussar fungerar ungefär som med bilar. Det finns flera olika mekaniker på plats som har olika typer av teknisk specialisering. En viss andel utbildade mekaniker på en depå med specialistkompetens för att hantera gasbussar kan vara nog med tanke på antalet reparationer som behöver denna specialisering och sett till att det finns flera olika typer av bussar på varje depå.

Valerio Nicolai
Presskommunikatör
08-51902022
valerio.nicolai@keolis.se

Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafikföretag, som genom att sätta människan i centrum skapar smarta, effektiva och hållbara sätt att resa. För det är utifrån människors behov som vi på bästa sätt kan skräddarsy allt från resvägar till fordon och teknik. Allt för att få fler människor att välja ett delat resande före egen bil och på det viset bidra till livskraftiga, attraktiva och hållbara samhällen. I Sverige är vi ca 6 000 medarbetare och vi finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Dalarna, Karlstad, Östergötland och Närke. Läs mer på keolis.se.

Taggar:

Om oss

Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafikföretag, som genom att sätta människan i centrum skapar smarta, effektiva och hållbara sätt att resa. I Sverige är vi ca 6 000 medarbetare och vi finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Dalarna, Karlstad, Östergötland och Närke. www.keolis.se

Prenumerera