Dela

Citat

Vi är väldigt stolta över att nu kunna lansera vår första begagnatanläggning i Sverige. Det finns en tydligt ökande efterfrågan på högkvalitativa bilar som är 3–4 år gamla. Med ett garanterat utbud på över 250 000 högkvalitativa bilar varje år är LeasePlan väl positionerade för att möta detta behov i Europa. Vi tror att den höga kvaliteten på våra bilar och transparensen i vårt erbjudande kommer att ge kunderna ett stort förtroende och att vi på så sätt kan förändra den här marknaden
Roelof Hansman, VD för LeasePlan Sverige
Vi ser mycket fram emot det här samarbetet och tror att vi framförallt kan dra nytta av Riddermarks erfarenhet av att sätta kunden i fokus och deras lärdomar från den lokala marknaden för begagnade bilar. Hittills har vi sett att Riddermark är ett snabbrörligt bolag som sätter kundens behov främst och som ständigt vill hitta mer effektiva lösningar, vilket är precis vad vi söker hos en samarbetspartner
Niklas Gustafson, ansvarig för CarNext i Sverige
Inom LeasePlan Sverige är vi stolta över att vara en del av en stark och framgångsrik koncern - och visar ett förbättrat resultat för den svenska verksamheten
Roelof Hansman, vd på LeasePlan Sverige
Vi ser mycket positivt på att ett totalförbud införs! För att skärpa koncentrationen vid körning samt minska antalet trafikolyckor tror vi att detta är en nödvändig åtgärd
Lisa Midbrink, marknadschef på LeasePlan
En förklaring till att så många går över till bensinhybrider kan vara diskussionerna kring hårdare miljöregler mot dieselbilen och att regeringen vill införa dieselförbud i stadskärnorna. Vi märker även att tjänstebilsförarna och företagen blivit betydligt mer miljömedvetna än tidigare, vilket i sin tur speglar sig i valet av framtida bil
Lisa Midbrink, marknadschef på LeasePlan
Vi märker tydligt att både företag och anställda allt oftare efterfrågar miljövänligare alternativ vid valet av bil. Det ökade utbudet av dessa modeller påverkar givetvis efterfrågan och det måste vi som störst aktör på leasingmarknaden ta hänsyn till
Lisa Midbrink, marknadschef på LeasePlan
Varje vecka ansluter sig tiotusentals förare över hela Europa som erbjuds ekonomiska möjligheter genom bara ett knapptryck. Men ibland kan det vara svårt att få tag på en passande bil. Med detta partnerskap vill vi därför se till att förarna får det bästa erbjudandet på marknaden, samt göra det så smidigt som möjligt att köra med Ubers app
Pierre-Dimitri Gore-Coty, Regionchef EMEA på Uber
LeasePlan Sverige ser fram emot att koppla ihop förare med leasingbilar och tjänster i Sverige. Det svenska samarbetet har precis inletts och jag ser med spänning fram emot tidpunkten då vi kommer att se Uber-partnerförare i svenska LeasePlan-bilar
Roelof Hansman, VD för LeasePlan Sverige
Den höga kostnaden beror på att arbetskraften är dyrare i Sverige, vilket naturligtvis påverkar timpriset för reparation och underhåll. Här är timpriset tre gånger så högt som i exempelvis Turkiet där kostnaderna för underhåll är lägst i Europa
Lisa Midbrink, marknadschef på LeasePlan Sverige
Vi märker att det finns en stor efterfrågan på Volvo hos tjänstebilsförarna. En förklaring är att Volvo genom sina nya modeller har lyckats väcka intresset hos fler förare
Lisa Midbrink, marknadsanalytiker på LeasePlan
Det är synd att inte fler ser möjligheterna med att dela bil med sina kollegor. I många fall använder man inte bil alla dagar i veckan. Då är det perfekt att kollegorna istället kan utnyttja bilarna. Det är dessutom klimatsmart och går i linje med dagens delningsekonomi
Lisa Midbrink, trendanalytiker på LeasePlan
Att Sverige hamnar så högt på listan när det gäller att göra andra saker samtidigt som vi kör är skrämmande. Sverige ligger i den absoluta toppen bland världens länder när det gäller trafiksäkerhet. Men för att minska trafikolyckorna måste även vi som förare ta ett större ansvar
Lisa Midbrink, marknadsanalytiker på LeasePlan
Se till att få med de papper som behövs. Följ hastighetsregler och andra anvisningar i trafiken. Skulle olyckan vara framme tar man kontakt med sitt försäkringsbolag
säger Lisa Midbrink på LeasePlan