Ägarförändringar i LightAir

Report this content

De två största aktieägarna i LightAir köper aktier motsvarande 8,23 procent av det totala antalet röster och aktier i bolaget.

LightAir meddelar härmed att de två största aktieägarna i LightAir, Göran Wikström och Alted AB, per den 20 maj 2019 tillsammans köper 1 668 309 aktier, motsvarande 8,23 procent av det totala antalet röster och aktier i bolaget. Aktierna har sålts av bolagets avgående styrelseledamöter Paul Fischbein, Per Hedebäck och Magnus Khysing.

Köparna betalar aktierna genom att lämna tillbaka räntefria reverser. Göran Wikström köper 1 233 537 aktier till en kurs om 6 SEK per aktie. Alted AB köper 434 772 aktier till en kurs om 4,50 SEK per aktie.

Efter transaktionen kontrollerar Göran Wikström 24,25 procent och Alted AB 13,96 procent av det totala antalet röster och aktier i bolaget.

 

För ytterligare information kontakta:

Paul Fischbein
Styrelseordförande, LightAir AB (publ)

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2019 kl. 09:30 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar