Djurgården Hockey satsar på LightAir Health+

Report this content

Ren och virusfri luft ska gynna hälsa och prestation

Djurgården Hockey väljer att installera luftreningssystemet LightAir Health+ för sin elitverksamhet inom herr-, dam- och juniorhockey. Luftreningen installeras omgående och kommer täcka samlingslokaler, omklädningsrum och gym.

All hockeyverksamhet inom Djurgården bygger på högpresterande team och varje enskild individs ständiga utveckling. Grundläggande är att säkerställa att varje individ håller sig hel och frisk i så stor utsträckning som möjligt.

”Lokalerna våra grabbar och tjejer rör sig i innebär ofta en tuff miljö när det handlar om luften, utifrån utmaningar med mycket utrustning, svett och fukt”, säger K-G Stoppel, vice vd för Djurgården Hockey. ”Mycket glädjande har vi nu hittat en lösning där vi kan installera en beprövad teknologi för att minimera luftburna virus och filtrera bort skadliga ultra-fina partiklar. Vi kommer även ha ett löpande samarbete med LightAir för att följa upp förfinad statistik kring allmän hälsa och sjukdomar bland våra spelare. En förbättrad inomhusluft har ju ett extra starkt fokus i den pandemi vi genomlider, men är även av stort intresse framledes då vi årligen under säsong utsätts för perioder med förkylningar och influensor”.

LightAir Health+ är en svensk och innovativ lösning för luftrening och består av två kompletterande teknologier. Dels högeffektiva luftrenare som sänker koncentrationen av luftföroreningar genom filtrering. Hela 99,99% av trafikföroreningar, virus och ultrafina partiklar rensas bort från inomhusluften. Lösningens andra beståndsdel består av patenterade virushämmare, som aktivt söker upp och oskadliggör kvarvarande luftburna virus redan i luften. Tillsammans ger de två teknologierna därmed ett dubbelt skydd mot luftburna virus.

”Våra kunder återfinns normalt inom helt andra typer av resultatfokuserade verksamheter, såsom kontor och skolor. Samarbetet med Djurgården innebär en lite annorlunda, men synnerligen tuff, miljö gällande luftkvalitet. Vårt erbjudande genom LightAir Health+ kommer även i dessa lokaler snabbt ge förbättrade förutsättningar för förbättrad prestation och sänkt sjukfrånvaro”, säger Lars Liljeholm, vd för LightAir AB.

Lösningen som installeras hos Djurgården Hockey erbjuds i Sverige främst som en prenumerationslösning, där ren luft tillhandahålls som en tjänst – inkluderande installation och löpande underhåll. Tjänsten erbjuds utan kapitalbindning och med en evig garanti gällande hårdvarans funktionalitet.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD
LightAir AB (publ)

070-828 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

K-G Stoppel
Vice VD
Djurgårdens IF Hockey

070-746 71 74
kg.stoppel@difhockey.se

 

Om Djurgården Hockey

Djurgårdens IF grundades 12 mars 1891 och 1922 startades ishockeysektionen samtidigt som sporten kom till Sverige. Djurgården Hockey har vunnit 16 SM-guld på seniornivå, vilket är flest i Sverige. Den yttersta elitverksamheten bedrivs genom seniorverksamheten i SHL och SDHL, samt J20 och J18.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiv luftrening. Erbjudandet är baserat på två unika och patenterade teknologier; IonFlow och CellFlow. På olika vis nyttjar bägge teknologierna ozonfri jonisering för att oskadliggöra skadliga partiklar såsom virus, föroreningar och pollen. Marknaden är internationell och sedan en tid tillbaka bearbetas två segment; Home Solutions samt Professional Solutions. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com samt www.lightair.com/professional-solutions/solutions/health-plus.

 

Offentliggörande:

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2021 kl. 10:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Lokalerna våra grabbar och tjejer rör sig i innebär ofta en tuff miljö när det handlar om luften, utifrån utmaningar med mycket utrustning, svett och fukt. Mycket glädjande har vi nu hittat en lösning där vi kan installera en beprövad teknologi för att minimera luftburna virus och filtrera bort skadliga ultra-fina partiklar. Vi kommer även ha ett löpande samarbete med LightAir för att följa upp förfinad statistik kring allmän hälsa och sjukdomar bland våra spelare. En förbättrad inomhusluft har ju ett extra starkt fokus i den pandemi vi genomlider, men är även av stort intresse framledes då vi årligen under säsong utsätts för perioder med förkylningar och influensor.
K-G Stoppel, vice vd för Djurgården Hockey
Våra kunder återfinns normalt inom helt andra typer av resultatfokuserade verksamheter, såsom kontor och skolor. Samarbetet med Djurgården innebär en lite annorlunda, men synnerligen tuff, miljö gällande luftkvalitet. Vårt erbjudande genom LightAir Health+ kommer även i dessa lokaler snabbt ge förbättrade förutsättningar för förbättrad prestation och sänkt sjukfrånvaro.
Lars Liljeholm, vd för LightAir AB (publ)