LightAir: Årsredovisning 2018

Report this content

(NGM: LAIR)


Årsredovisning 2018 LightAir


LightAir under 2018

Nyemission ger kraft för produktlanseringar och expansion på växande marknader

Under 2018 genomförde LightAir en nyemission om 19,8 MSEK, vilket ger företaget möjlighet att öka takten i utveckling och lansering av marknadsledande luftrenare. Vidare stärker emissionen företagets satsning inom de nya affärsområdena Professional och Agriculture. Marknaden för luftrenare, både för hembruk och kommersiellt, ökar kraftigt över hela världen vilket skapar mycket goda förutsättningar för LightAirs lanseringar under 2019 och 2020.

Förstärkningar inom team och försäljningsnätverk

LightAir har under 2018 sett över både affärsmodell, organisation och försäljningsnätverk. Med förstärkningar inom både försäljning och marknadsföring, samt med starkare partners på plats i nyckelmarknader står LightAir starkt inför 2019 års lanseringar.

Tidiga resultat är förbättrad distribution inom nyckelmarknader i Europa via partners som Elon och Elgiganten i Norden samt Media Markt och Euronics i Tyskland.

Global varumärkesstrategi

Från att ha marknadsförts under olika varumärken i olika marknader kommer LightAir från 2019 marknadsföras globalt under huvudvarumärket LightAir. Detta ger flera fördelar i effektivitet och löser även tidigare kommersiella hinder som har funnits i bland annat Kina. I samband med lansering av nytt sortiment under 2019 planeras även för nylansering av varumärket LightAir i Kina, med fokus på konsumentmarknaden via de stora kinesiska e-handelsplatserna.

Fortsatt nära samarbete kring produktutveckling

LightAirs utvecklingsarbete med att ta fram marknadsledande luftrenare, baserade på den patenterade CellFlow-teknologin, fortsätter i nära samarbete med våra svenska och kinesiska partners. Under 2018 säkrade LightAir tillgång till CellFlow-teknologin för de viktigaste asiatiska marknaderna. Nya produkter klara för lansering under 2019 har tagits fram både genom CellFlow-teknologin och LightAirs teknologi IonFlow där produkten AgroPro är redo för lansering inom djurhållning. Under 2019 och 2020 planeras utvecklingsarbetet att intensifieras ytterligare med vidare produktlanseringar under 2020 och följande år.

VDs kommentar

När vi stänger böckerna för 2018 ser vi tillbaka på ett händelserikt år. Ett år med intensivt utvecklingsarbete och stora omställningar av affärsmodell, försäljningsnätverk och varumärke. Ett år då viktiga steg inom innovation och produktutveckling har tagits. LightAir står inför 2019 väl rustat för lanseringar av nya produktserier och nya affärsområden.

2018 har varit ett intensivt år av produktutveckling; i nära samarbete med vår svenska innovationspartner Eurus AirTech AB och vår produktionspartner i Kina har vi förfinat och färdigställt de första produkterna i CellFlow-serien. CellFlow-teknologin kombinerar LightAirs kompetens inom joniserande luftrening med den konventionella fläkt-filter luftreningens fördelar i att driva och rena stora luftflöden snabbt. CellFlow levererar därmed marknadsledande prestanda genom effektiv och snabb luftrening, med låg ljudnivå och med lägst energiförbrukning i marknaden. CellFlow-produkterna arbetar dessutom med väldigt låga ljudnivåer och med minimal miljöpåverkan genom Long Life-filter producerad av återvunnen nordisk skogsråvara. Vi är väldigt stolta över utvecklingsarbetet kring CellFlow-teknologin, som hittills överträffat våra förväntningar inom prestanda och användarvärden.

LightAir står nu väl rustat inför ett spännande 2019 och 2020 med starka produktlanseringar underbyggt av satsningar på nya affärsområden inom såväl Professional som Agriculture. Inom Professional ser vi en stor potential i att tillgodose behovet av en hälsosammare arbetsmiljö. LightAir kan genom kombinationen av våra två produktfamiljer erbjuda effektiv och snabb luftrening i stora lokaler och samtidigt ta hand om virussmitta direkt i luftmiljön. 2019 lanseras tjänsten Health+, frisk luft som en service. Prenumeranten får en ren luft fri från föroreningar och virus. Med en hälsosammare arbetsmiljö kan arbetsgivare öka produktiviteten och samtidigt uppnå väsentliga besparingar i sjukfrånvaron. Det finns även stor potential inom bland annat sjukvården, äldrevården och skolan.

2018 fortskred produktutvecklingen inom IonFlow-teknologin genom färdigställandet av produkten AgroPro, en aktiv virushämmare som riktas mot en mycket stor potentiell marknad inom flera typer av djuruppfödning och hästsport. Bara i Sverige finns det idag 355 000 hästar varav 20 000 är i aktiv träning inom trav och galopp. Djuruppfödning utförs i allt högre grad inomhus och som en följd av det ökar behovet av att kunna kontrollera luftburen virusspridning. AgroPro lanserades i januari 2019 med första fokus att etablera en försäljning inom Norden för att i steg två expandera geografiskt.

Globalt är konsumentmarknaden för luftrenare i stark tillväxt, drivet av ökad medvetenhet kring försämrad luftkvalitet och dess hälsoeffekter. På denna globala marknad lanserar LightAir under 2019 de första modellerna av CellFlow-produkter; först via distributörsnätverk i de stora asiatiska konsumentmarknaderna för att sedan under hösten lansera CellFlow-produkter i Europa och Norden. Produktutvecklingen fortsätter med ytterligare planerade lanseringar inom CellFlow-familjen för 2020 och följande år.

2019 har goda förutsättningar att bli ett mycket intressant år för LightAir, både kommersiellt och utvecklingsmässigt.

Stockholm, april 2019

Mikael Pérez
Verkställande direktör

LightAir framåt

Lansering AgroPro

I januari 2019 lanserades AgroPro, en vidareutvecklad produkt ur IonFlow-serien, en aktiv virushämmare framtagen för djurhållning och hästsport. Under första kvartalet levererades order om 600 TSEK för den svenska marknaden, startskottet för affärsområdet Agriculture.

Lansering CellFlow Professional

Under andra kvartalet lanseras CellFlow Pro 900, den första produkten i CellFlow-serien, framtagen för kommersiellt bruk. CellFlow Pro 900 erbjuder effektiv luftrening och kapacitet för stora utrymmen med betydligt lägre energiförbrukning, driftskostnader och ljudnivå än befintliga konkurrenter. I kombination med IonFlow för kommersiellt bruk erbjuder LightAir effektiv luftrening och skydd mot virussmitta för arbetsplatser, förskolor, sjukhus med mera. Lanseringen sker först i Sverige och Europa tillsammans med utvalda befintliga distributörer.

Lansering Health+ / Hälsa+

LightAir lanserar under 2019 det unika erbjudandet Health+, frisk luft via prenumeration. Genom Health+ tillhandahåller LightAir en kostnadseffektiv och problemfri lösning för att radikalt minska smittspridning och levererar samtidigt en luft fri från pollen, mögelsporer, trafikföroreningar och partiklar från skrivare med mera. En konservativ bedömning är att Health+ kan reducera sjukfrånvaron med upp till 20 procent för en ökad effektivitet och betydande kostnadsbesparingar.

Lansering CellFlow konsumentserie

Den första produkten ur CellFlow-serien för konsumentmarknaden lanseras under andra halvåret 2019. Mini, en produkt framtagen för att möta den växande efterfrågan på effektiva luftrenare för mindre rum i hemmiljö, är en liten produkt med väldigt stark prestanda kombinerad med låg ljudnivå, låg miljöpåverkan och smart design. Kraftfull nog att rena luften i ett sovrum på upp till 10 kvadratmeter, liten nog att smidigt ta med på resan och säkerställa frisk luft för en god natts sömn var du än befinner dig. Lanseras först via distributörsnätverk i de asiatiska konsumentmarknaderna för att sedan under hösten lanseras i Europa och Norden.

Nylansering Kina

Konsolideringen av LightAirs varumärkesportfölj innebär att bolaget nylanserar under varumärket LightAir på den kinesiska marknaden. Nylanseringen av varumärket sker i samband med lansering av CellFlow-serien för konsumentmarknaden. Med varumärket LightAir möjliggörs lansering via de stora kinesiska e-handelsplattformarna. I kombination med lanseringen av Mini är potentialen stor att träffa rätt på den stora kinesiska konsumentmarknaden.

Förstärkningar inom team och försäljningsnätverk

För att säkerställa LightAirs kapacitet inom särskilt försäljning och marknadsföring pågår flera rekryteringar. I försäljningsnätverket förs flertalet dialoger med nya potentiella partners både i distributörsled och återförsäljarled i utvalda marknader.

Fördjupat samarbete kring produktutveckling

Utvecklingsarbetet inför kommande lanseringar fortskrider, där det största fokuset 2019 ligger på det utvidgade sortimentet av CellFlow för konsumentmarknaden. Ytterligare produkter i CellFlow-serien planeras att lanseras under 2020 och följande år.


Årsredovisning 2018 LightAir


För ytterligare information kontakta:

Mikael Pérez
VD, LightAir AB (publ)
0705-45 45 78
mikael.perez@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com


Offentliggörande:

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 23:50 CET.


Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

2019 har goda förutsättningar att bli ett mycket intressant år för LightAir, både kommersiellt och utvecklingsmässigt.
Mikael Pérez, VD i LightAir