LightAir AB (publ) byter verkställande direktör och utser ny styrelseordförande

Report this content

Styrelsen i LightAir AB har som tidigare meddelats beslutat utse styrelsens ordförande Lars Liljeholm till ny verkställande direktör samt till ny ordförande utse styrelseledamoten Bengt Holmqvist.

Bytet av verkställande direktör och styrelseordförande sker den 16 januari 2020 och tidigare VD Mikael Pérez står, som meddelats den 13 november 2019, till bolagets förfogande i erforderlig omfattning under perioden januari – maj 2020.

Under 2019 har VD och styrelsen gjort en genomgång och bearbetning av LightAirs verksamhet, affärsmodell, bemanning och målsättning. Genomgången beräknas vara klar under januari-februari. Verksamheten uppgraderas mot en avsevärt högre ambitionsnivå särskilt avseende försäljning och marknadsanpassad produktutveckling. Det nyligen publicerade förvärvet med utökade rättigheter för CellFlow-teknologin öppnar den dominerande delen av marknaden som efterfrågar luftrenare med konventionell fläkt-filter-teknik.

Lars Liljeholm, ny verkställande direktör, har under 2018 – 2019 varit VD för Marioff Skandinavien AB, en världsledande pionjär inom brandskyddsteknik, som ingår i det USA-baserade United Technologies Corporation. Lars har innan dess innehaft ledande positioner inom försäljning och projektledning på Ahlsell Sverige AB (2015 – 2018) samt arbetat som VD för IMA Group AB (2013 – 2015). Lars är ingenjör med examen från KTH och har en gedigen erfarenhet av försäljning och marknadsföring.

Bengt Holmqvist, ny styrelseordförande, har varit engagerad i LightAir-koncernen sedan starten. Under 2006 – 2016 har han under olika perioder verkat som styrelsens ordförande, VD, ekonomichef och styrelseledamot. Bengt har under de senaste trettio åren även haft olika funktioner i startup-bolag såväl som börsnoterade bolag såsom Invik AB (Kinnevik gruppen), Paynova AB, Cellpoint Connect AB och Widespace AB. Bengt är ingenjör och har studerat juridik och ekonomi vid Stockholms universitet.

LightAirs tidigare verkställande direktör, Roger Sogge, har också anställts som ansvarig för försäljning och marknadsföring. Roger har en grundläggande kunskap om LightAirs utvecklade teknologier och produkter liksom tidigare etablerade kontakter och distributionskanaler i Asien, USA och Europa.

”Jag vill tacka för förtroendet att få leda den fortsatta utvecklingen av bolaget. Jag ser en stor potential i en starkt växande global marknad för luftrenare där LightAirs två annorlunda teknologier och produktportföljer har unika konkurrensfördelar, vilket skall kunna generera ett betydande mervärde för bolaget. Initialt gäller det att förstärka försäljningsarbetet och samtidigt balansera kostnaderna för att snarast möjligt uppnå ett positivt kassaflöde. Utmaningen är också att positionera LightAirs varumärke och produkter bland ett stort antal befintliga konkurrenter på de olika marknaderna i Asien, Europa och Nordamerika”, säger Lars Liljeholm, tillträdande VD i LightAir.

”Jag ser fram emot att det nya teamet med VD i spetsen nu ska kunna intensifiera försäljning och produktutveckling. Den globala efterfrågan växer med mellan 10 – 15 procent per år drivet av de växande luftmiljöproblemen. Med befintliga och planerade produkter kan LightAir nu i stabil takt expandera verksamheten. De nya CellFlow-produkterna i kombination med vidareutvecklade IonFlow-produkter är väl anpassade för de olika marknadssegmenten: konsumenter, kommersiella- och industriella applikationer”, säger Bengt Holmqvist, ny styrelseordförande i LightAir.

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Bengt Holmqvist
Styrelseordförande, LightAir AB (publ)
bengt.holmqvist@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com

 

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2020 kl. 16:00 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Jag vill tacka för förtroendet att få leda den fortsatta utvecklingen av bolaget. Jag ser en stor potential i en starkt växande global marknad för luftrenare där LightAirs två annorlunda teknologier och produktportföljer har unika konkurrensfördelar, vilket skall kunna generera ett betydande mervärde för bolaget. Initialt gäller det att förstärka försäljningsarbetet och samtidigt balansera kostnaderna för att snarast möjligt uppnå ett positivt kassaflöde. Utmaningen är också att positionera LightAirs varumärke och produkter bland ett stort antal befintliga konkurrenter på de olika marknaderna i Asien, Europa och Nordamerika.
Lars Liljeholm, tillträdande VD i LightAir
Jag ser fram emot att det nya teamet med VD i spetsen nu ska kunna intensifiera försäljning och produktutveckling. Den globala efterfrågan växer med mellan 10 – 15 procent per år drivet av de växande luftmiljöproblemen. Med befintliga och planerade produkter kan LightAir nu i stabil takt expandera verksamheten. De nya CellFlow-produkterna i kombination med vidareutvecklade IonFlow-produkter är väl anpassade för de olika marknadssegmenten: konsumenter, kommersiella- och industriella applikationer.
Bengt Holmqvist, ny styrelseordförande i LightAir