LightAir AB (publ) byter verkställande direktör under januari 2020

Report this content

Styrelsen i LightAir AB (publ) har efter överenskommelse med VD Mikael Pérez beslutat att utse nuvarande styrelseordförande Lars Liljeholm till ny verkställande direktör.

Bytet av verkställande direktör sker 16 januari 2020 och Mikael Pérez fortsätter som VD fram tills dess och står sedan till bolagets förfogande i erforderlig omfattning under januari-maj 2020.

Under 2019 har VD och styrelse gjort en genomgång och bearbetning av LightAirs verksamhet, affärsmodell, bemanning och målsättning. Arbetet är i sin slutfas och beräknas vara, i sina huvuddrag, klart kring årsskiftet. Avsikten är att inrikta LightAir mot en högre ambitionsnivå och ökat tempo med högre intensitet och fokus på försäljning och marknadsanpassad produktutveckling.

Nuvarande styrelseordförande Lars Liljeholm blir ny verkställande direktör. Lars är sedan 2018 verkställande direktör för Marioff Skandinavien AB. Marioff är en världsledande pionjär inom brandskyddsteknik och ingår i det USA-baserade United Technologies Corporation. Lars har innan dess haft ledande positioner med fokus på försäljning och projektledning inom Ahlsell Sverige AB (2015–2018) samt arbetat som VD för IMA Group AB (2013–2015). Lars är ingenjör med examen från KTH och har en gedigen erfarenhet av försäljning och marknadsföring från tidigare befattningar vilka har varit inriktade mot såväl B2B som B2C.

– Min tid som VD för LightAir har varit mycket utvecklande och lärorik. Jag är tacksam för förtroendet att ha fått leda bolaget och för samarbetet med styrelse och ägare under en svår period. Jag är också stolt över vad teamet på LightAir lyckats åstadkomma. Vi har under året lyckats vända en tidigare negativ försäljningstrend och det är med en stark övertygelse om LightAirs framtida potential som jag nu lämnar över rodret, säger avgående VD Mikael Pérez.

– Jag vill tacka Mikael för den arbetsinsats och engagemang som han bidragit med på LightAir under pågående omställning av verksamheten med utökade teknologier och produkter samt utveckling av nya affärsområden och affärsmodeller. Han har därmed bidragit till grunden för den vidareutveckling som jag och teamet på LightAir ska intensifiera och genomföra de kommande åren, säger nuvarande styrelseordförande och blivande VD Lars Liljeholm.

– Jag vill också tacka för förtroendet att få leda den fortsatta utvecklingen av bolaget. Jag ser en stor potential i en starkt växande global marknad för luftrenare där LightAirs två teknologier och produktportföljer har unika konkurrensfördelar vilket ska kunna generera ett betydande mervärde för alla berörda. Initialt gäller det att öka försäljningen och balansera kostnaderna för att uppnå ett positivt kassaflöde. Utmaningen är att positionera LightAirs varumärke och produkter bland ett stort antal befintliga konkurrenter på de olika marknaderna i Asien, Europa och Nordamerika, tillägger Lars Liljeholm.

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Pérez
VD, LightAir AB (publ)
0705-45 45 78
mikael.perez@lightair.com

Lars Liljeholm
Styrelseordförande, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

 

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2019 kl. 14:00 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Min tid som VD för LightAir har varit mycket utvecklande och lärorik. Jag är tacksam för förtroendet att ha fått leda bolaget och för samarbetet med styrelse och ägare under en svår period. Jag är också stolt över vad teamet på LightAir lyckats åstadkomma. Vi har under året lyckats vända en tidigare negativ försäljningstrend och det är med en stark övertygelse om LightAirs framtida potential som jag nu lämnar över rodret.
avgående VD Mikael Pérez
Jag vill tacka Mikael för den arbetsinsats och engagemang som han bidragit med på LightAir under pågående omställning av verksamheten med utökade teknologier och produkter samt utveckling av nya affärsområden och affärsmodeller. Han har därmed bidragit till grunden för den vidareutveckling som jag och teamet på LightAir ska intensifiera och genomföra de kommande åren.
nuvarande styrelseordförande och blivande VD Lars Liljeholm
Jag vill också tacka för förtroendet att få leda den fortsatta utvecklingen av bolaget. Jag ser en stor potential i en starkt växande global marknad för luftrenare där LightAirs två teknologier och produktportföljer har unika konkurrensfördelar vilket ska kunna generera ett betydande mervärde för alla berörda. Initialt gäller det att öka försäljningen och balansera kostnaderna för att uppnå ett positivt kassaflöde. Utmaningen är att positionera LightAirs varumärke och produkter bland ett stort antal befintliga konkurrenter på de olika marknaderna i Asien, Europa och Nordamerika.
nuvarande styrelseordförande och blivande VD Lars Liljeholm