• news.cision.com/
  • LightAir/
  • LightAir AB (publ) meddelar preliminär försäljning för andra halvåret och helår 2019 samt lämnar förtydligande om koncernförhållanden

LightAir AB (publ) meddelar preliminär försäljning för andra halvåret och helår 2019 samt lämnar förtydligande om koncernförhållanden

Report this content

LightAirs försäljning under andra halvåret 2019 har ökat med cirka 160 procent jämfört med andra halvåret 2018 och med cirka 60 procent jämfört med första halvåret 2019. För att undvika missförstånd förtydligas också aktuella koncernförhållanden.

Försäljning 2019

Vid publicering av Delårsrapport januari – september 2019 i mitten av november visades en påtagligt förändrad försäljningstrend efter uppskattad försäljning för fjärde kvartalet. Den preliminära redovisningen för 2019 slår nu fast att:

  • försäljningen för helåret ökat med cirka 20 procent jämfört med 2018
  • försäljningen för andra halvåret 2019 ökat med cirka 160 procent jämfört med andra halvåret 2018
  • försäljningen för andra halvåret 2019 ökat med cirka 60 procent jämfört med första halvåret 2019

Detta indikerar att senaste årens nedgång i försäljning har brutits under 2019, vilket torde förstärkas av att nya produkter från den nyligen förvärvade utökningen av tillgångar och rättigheter avseende CellFlow-teknologin tillkommer och kan säljas under hela året 2020.

Förtydliganden koncernförhållanden

LightAir har i olika sammanhang observerat att det råder missförstånd kring bolagets koncernförhållanden.

LightAir har sedan 2006 utvecklat och sålt mer än 180 000 luftrenare till ett värde på mer än 200 MSEK. I december/januari 2017 förvärvades LightAir Holding AB av Ascenditur AB (publ), tidigare Biolight AB (publ), genom apportemission. Samtidigt ändrades bolagets firma till LightAir AB (publ). Det innebär att historiken i aktiekurser, värden med mera före 2017, baseras på Biolights tidigare verksamhet vilket inte är relevant för den nuvarande verksamheten i LightAir, som sedan 2006 är helt baserad på utveckling och försäljning av luftrenare.

Ett annat koncernförhållande som förändrats påtagligt med start i januari 2020 är det nyligen beslutade och publicerade förvärvet av den resterande andelen i det tidigare intressebolaget LightAir CellFlow East AB och därmed utökade licenser och rättigheter avseende territorier, exklusivitet och produktkategorier. Det innebär att fortsatt försäljning och resultat från verksamheten i CellFlow East kommer att redovisas till 100 procent i koncernens redovisning, mot tidigare 51 procent av enbart resultatet på sista raden från intressebolagets redovisning. Detta är särskilt betydelsefullt med beaktande av att den fortsatta tillväxten i LightAir till större del beräknas genereras av CellFlow-produkter. CellFlow East inrymmer rättigheter för alla globala marknader förutom Nordamerika, som avses inkorporeras på ett liknande sätt snarast möjligt.

I övrigt se pressmeddelande avseende förvärvet publicerat den 30 december 2019.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

 

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2020 kl. 16:30 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

• försäljningen för helåret har ökat med cirka 20 procent jämfört med 2018
Twittra det här
• försäljningen för andra halvåret 2019 har ökat med cirka 160 procent jämfört med andra halvåret 2018
Twittra det här
• försäljningen för andra halvåret 2019 har ökat med cirka 60 procent jämfört med första halvåret 2019
Twittra det här
LightAir har sedan 2006 utvecklat och sålt mer än 180 000 luftrenare till ett värde på mer än 200 MSEK. I december/januari 2017 förvärvades LightAir Holding AB av Ascenditur AB (publ), tidigare Biolight AB (publ), genom apportemission. Samtidigt ändrades bolagets firma till LightAir AB (publ). Det innebär att historiken i aktiekurser, värden med mera före 2017, baseras på Biolights tidigare verksamhet vilket inte är relevant för den nuvarande verksamheten i LightAir, som sedan 2006 är helt baserad på utveckling och försäljning av luftrenare.
Twittra det här