• news.cision.com/
  • LightAir/
  • LightAir AB (publ) utökar lån från aktieägare med 2 MSEK fram till företrädesemissionen för att finansiera produktionsökning

LightAir AB (publ) utökar lån från aktieägare med 2 MSEK fram till företrädesemissionen för att finansiera produktionsökning

Report this content

LightAir har en kredit till aktieägare på 5,5 MSEK. Denna kredit utökas med 2 MSEK fram till LightAirs beslutade företrädesemission, villkorat årsstämmans godkännande den 24 juni. Krediten utökas för att finansiera den ökade produktionen som är en följd av försäljningsökningen.

Två av LightAirs största aktieägare, Göran Wikström och Alted AB, som kontrollerar 18,75 procent respektive 7,85 procent, totalt 26,60 procent av det totala antalet röster och aktier i bolaget, träffade avtal om en kredit på 3,7 MSEK under tredje kvartalet. Under fjärde kvartalet utökades krediten till 5,5 MSEK. Krediten löper med fem procents årlig ränta och avsikten är att reglera krediten i företrädesemissionen som årsstämman den 24 juni ska besluta om. Denna kredit utökas med 2 MSEK för att finansiera den ökade kapitalbindningen som LightAirs försäljningsökning har lett till. LightAir har ökat produktionen av produkter för att klara av försäljningsvolymen.

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020 kl. 17:30 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar: