LightAir förstärker organisationen inom försäljning och marknad

Report this content

LightAir ökar kapaciteten att hantera nya affärsområden och marknader genom att förstärka organisationen med nya resurser inom försäljning och marknad.

LightAir har tre affärsområden; konsumentmarknaden, kommersiella lösningar i affärsområdet Professional samt affärsområdet Agriculture. I affärsområdet Professional fokuseras försäljningsarbetet mot arbetsplatser där många verksamheter har stora utmaningar gällande bemanning och personalens hälsa.

LightAir lanserar i affärsområdet Professional under 2019 det unika erbjudandet Health+, frisk luft via prenumeration. Genom Health+ tillhandahåller LightAir en kostnadseffektiv och problemfri lösning för att radikalt minska smittspridning och levererar samtidigt en luft fri från pollen, mögelsporer, trafikföroreningar och partiklar från skrivare med mera. En konservativ bedömning är att Health+ kan reducera sjukfrånvaron med upp till 20 procent för en ökad effektivitet och betydande kostnadsbesparingar.

LightAir förstärker organisationen med en affärsområdesansvarig för Professional. Affärsområdet Professional utökas även med en säljare från Media Markt med bred erfarenhet från både konsument- och företagsförsäljning. Organisationen förstärks också med en kommunikations- och e-handelsresurs för att leda LightAirs försäljning via internet mot konsument samt LightAirs närvaro i sociala medier.

”Jag är mycket glad över att tidigare VD:n Joakim Hansson har gått med på att fortsätta inom bolaget som affärsområdesansvarig för Professional. Joakim kommer även att stötta LightAirs ökade ambitioner inom flera asiatiska marknader, däribland Kina. Sohrab Reyhanian ansluter till LightAir från Media Markt med bred erfarenhet från både konsument- och företagsförsäljning. Sohrab kommer först att stärka vår uppstart av Professional men förstärker även vår kompetens inför nya expansioner”, säger Mikael Pérez, VD i LightAir.

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Pérez
VD, LightAir AB (publ)
0705-45 45 78
mikael.perez@lightair.com

 

Offentliggörande:

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 10:00 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag är mycket glad över att tidigare VD:n Joakim Hansson har gått med på att fortsätta inom bolaget som affärsområdesansvarig för Professional. Joakim kommer även att stötta LightAirs ökade ambitioner inom flera asiatiska marknader, däribland Kina. Sohrab Reyhanian ansluter till LightAir från Media Markt med bred erfarenhet från både konsument- och företagsförsäljning. Sohrab kommer först att stärka vår uppstart av Professional men förstärker även vår kompetens inför nya expansioner.
Mikael Pérez, VD i LightAir