LightAir har beviljats nytt patent

Ett nytt patent har godkänts av Patent- och registreringsverket, PRV, vilket har kungjorts och publicerats i Svensk Patenttidning 2020/24. Patentet ger LightAir utökat skydd för CellFlow-teknologin under 20 år.

Patentet omfattar högresistiva elektrodelement för tvåstegs elektrofilter avseende användning inom luftreningsteknik och ger LightAir utökat skydd för CellFlow-teknologin under 20 år.

Patentet beräknas få stora kommersiella värden i framtiden då uppfinningen kommer att appliceras på hela LightAirs produktsortiment CellFlow. Produkterna kommer att vara ännu mera konkurrenskraftiga, utan behov av kostsamma filterbyten. Filterlösningen i CellFlow-tekniken, stärkt med detta nya patent, innebär väsentliga fördelar jämfört med konventionell filtreringsteknik som exempelvis traditionella HEPA-filter. Betydligt högre luftflöden uppnås i kombination med väsentligt lägre energiförbrukning och låg ljudnivå.

LightAir utvecklar teknologier och produkter för luftrening. Hållbarhet med låga driftskostnader och låg ljudnivå är viktiga komponenter tillsammans med bibehållen hög prestanda med hälsa i fokus. Det betyder tysta och energisnåla produkter som är särskilt effektiva avseende de minsta och mest hälsovådliga partiklarna.

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

 


Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

 

Offentliggörande:

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2020 kl. 08:00 CET.

Taggar: