LightAir Health+ ger ren och virusfri luft hos AIK Fotboll

Report this content

AIK Fotboll har låtit installera lösningen LightAir Health+ och därmed erhållit aktiv luftrening på sina träningsanläggningar Karlberg och Skytteholm i Stockholm. Installationen är genomförd och täcker samtliga omklädningsrum, samlingslokaler, kontor och gym.

Träningsanläggningarna som ligger centralt och i anslutning till starkt trafikerade vägar omfattar framförallt verksamhet knuten till AIK:s herrlag, damlag samt juniorlag för herrar. Elitverksamhet inom lagsporter bygger alltid på högpresterande team och varje enskild individs ständiga utveckling. Grundläggande är att säkerställa att varje individ håller sig hel och frisk i så stor utsträckning som möjligt.

”Vi har mycket folk som rör sig på begränsade ytor och där miljön ofta är tuff utifrån luftkvalitet samt utmaningar med mycket svett, fukt och utrustning,” säger Henrik Jurelius, sportchef för AIK Fotboll. ”Genom LightAir Health+ har vi nu en lösning med beprövad teknologi, vilken minimerar luftburna virus och som filtrerar bort skadliga partiklar. Inte minst uppskattar vi det stärkta skyddet mot smittspridning då vi ständigt utsätts för nya perioder av förkylningar och influensor. Redan vid ett enstaka förhindrat utbrott av sjukdom, exempelvis nu under säsongens avslutningsfas, kan vår investering i ren luft snart ha betalat sig många gånger om.”

LightAir Health+ är en innovativ svensk lösning för luftrening, som består av två kompletterande teknologier. Dels högeffektiva luftrenare som sänker koncentrationen av luftföroreningar genom filtrering. Hela 99,99% av trafikföroreningar, virus och ultrafina partiklar rensas bort från inomhusluften. Lösningens andra beståndsdel består av patenterade virushämmare, som aktivt söker upp och oskadliggör kvarvarande luftburna virus redan i luften. Tillsammans ger de två teknologierna därmed ett dubbelt skydd mot luftburna virus.

”Vårt erbjudande är skräddarsytt för kontor och skolor, varför våra kunder normalt återfinns i andra typer av resultatfokuserade verksamheter,” säger Lars Liljeholm, vd för LightAir. ”Samarbete med en elitinriktad idrottsverksamhet som AIK Fotboll innebär en något annorlunda men klart utmanande miljö gällande luftkvalitet. De väletablerade fördelarna med vårt erbjudande – som hög reningskapacitet och låga ljudvolymer – kommer även i dessa lokaler snabbt ge förutsättningar till förbättrad prestation och sänkt sjukfrånvaro.”

Lösningen som nyligen installerats hos AIK Fotboll erbjuds i Norden främst som en prenumerationslösning, där ren luft tillhandahålls som en tjänst – inkluderande installation och löpande underhåll. Tjänsten erbjuds utan kapitalbindning och med en evig garanti gällande hårdvarans funktionalitet.

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD
LightAir AB (publ)

070-828 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Henrik Jurelius
Sportchef
AIK Fotboll

070-431 12 02
henrik.jurelius@aikfotboll.se

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiv luftrening. Erbjudandet är baserat på två unika och patenterade teknologier; IonFlow och CellFlow. På olika vis nyttjar bägge teknologierna ozonfri jonisering för att oskadliggöra skadliga partiklar såsom virus, föroreningar och pollen. Marknaden är internationell och sedan en tid tillbaka bearbetas två segment; Home Solutions samt Professional Solutions. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com samt www.lightair.com/professional-solutions.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi har mycket folk som rör sig på begränsade ytor och där miljön ofta är tuff utifrån luftkvalitet samt utmaningar med mycket svett, fukt och utrustning.
Henrik Jurelius, sportchef för AIK Fotboll
Genom LightAir Health+ har vi nu en lösning med beprövad teknologi, vilken minimerar luftburna virus och som filtrerar bort skadliga partiklar. Inte minst uppskattar vi det stärkta skyddet mot smittspridning då vi ständigt utsätts för nya perioder av förkylningar och influensor. Redan vid ett enstaka förhindrat utbrott av sjukdom, exempelvis nu under säsongens avslutningsfas, kan vår investering i ren luft snart ha betalat sig många gånger om.
Henrik Jurelius, sportchef för AIK Fotboll
Vårt erbjudande är skräddarsytt för kontor och skolor, varför våra kunder normalt återfinns i andra typer av resultatfokuserade verksamheter.
Lars Liljeholm, vd för LightAir
Samarbete med en elitinriktad idrottsverksamhet som AIK Fotboll innebär en något annorlunda men klart utmanande miljö gällande luftkvalitet. De väletablerade fördelarna med vårt erbjudande – som hög reningskapacitet och låga ljudvolymer – kommer även i dessa lokaler snabbt ge förutsättningar till förbättrad prestation och sänkt sjukfrånvaro.
Lars Liljeholm, vd för LightAir