LightAir Health+ nyttjas under konståknings-VM

Report this content

Svenska Konståkningsförbundet satsar på svenskutvecklad lösning för ren och virusfri luft

Under onsdagskvällen invigs konståknings-VM i Globen i Stockholm och i pandemins tidevarv innebär detta givetvis många utmaningar för organisatörerna, med Svenska Konståkningsförbundet i spetsen. En tillfällig installation för en förbättrad inomhusluft, genom såväl aktiv virusbekämpning som luftrening, har därför installerats och kommer vara i bruk under VM-veckan. 

”En människa tar cirka tusen andetag per timme, varför luftkvaliteten givetvis alltid är av stor vikt,” säger Pierre Akterin, försäljningsansvarig på DocuPartner, som är en av LightAirs samarbetsbolag kring Health+ erbjudandet i Sverige. ”Att i dessa tider arrangera ett stort internationellt mästerskap ställer givetvis kvaliteten på luften som andas in än mer i fokus. Det är extra kul att vi tillsammans med det svenska förbundet då kan nyttja en svenskutvecklad teknologi för effektiv luftrening.”

LightAir Health+ är en innovativ lösning för hälsosamma miljöer inom främst skola och kontor. Den består i grunden av två kompletterande teknologier. Dels högeffektiva luftrenare, vilka sänker koncentrationen av luftföroreningar genom filtrering. Hela 99,99 % av trafikföroreningar, pollen, virus och ultrafina partiklar filtreras bort från inomhusluften. Lösningens andra komponent, virushämmare, söker aktivt upp och oskadliggör luftburna virus redan i luften. Tillsammans ger de två teknologierna på så sätt ett dubbelt skydd.

”Vårt fokus ligger vanligtvis på kontor och skolor. Där är vi är ständigt vinnare i vårt eget nischade mästerskap, vilket kretsar kring reningsgrad, ljudnivå och energiförbrukning”, säger Joakim Hansson, affärsområdeschef på LightAir. ”Erbjudandet lämpar sig givetvis väl även för den här typen av speciella insatser under ett arrangemang med inresta deltagare och olika gemensamma utrymmen. I övrigt mörka tider så är det uppmuntrande att se hur många framsynta organisationer, som Svenska Konståkningsförbundet, väljer att nyttja vetenskapligt bevisade lösningar för förbättrad luftkvalitet och minskad smittspridning.”

I Norden erbjuds LightAir Health+ främst som en prenumerationslösning, där ren luft levereras som en tjänst – inkluderande installation och löpande underhåll. Tjänsten erbjuds utan kapitalbindning och med en evig garanti gällande hårdvarans funktionalitet.

Tävlingsdagarna av konståknings-VM invigs på onsdagskvällen och pågår fram till och med söndag 28 mars. VM i konståkning är ett av världens största vintersportsarrangemang och följs av cirka 300 miljoner tv-tittare runt om i världen. I Sverige kommer tävlingarna sändas via Viasats kanaler, TV10 och Viaplay.

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD
LightAir AB (publ)

070-828 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Joakim Hansson
Affärsområdeschef Professional Solutions
LightAir AB (publ)

070-961 56 10
joakim.hansson@lightair.com

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiv luftrening. Erbjudandet är baserat på två unika och patenterade teknologier; IonFlow och CellFlow. På olika vis nyttjar bägge teknologierna ozonfri jonisering för att oskadliggöra skadliga partiklar såsom virus, föroreningar och pollen. Marknaden är internationell och sedan en tid tillbaka bearbetas två segment; Home Solutions samt Professional Solutions. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com samt www.lightair.com/professional-solutions/solutions/health-plus.

 

Om LightAir Health+

Hösten 2020 belönades LightAir Health+ med International Facility Management Associations nordiska innovationspris. Erbjudandet riktas mot kontor och skolor med en kombination av LightAirs två etablerade teknologier, med effektiv luftrening och bevisad virusbekämpning. Genom en filtrering med 99,99% effektivitet uppnås högsta tänkbara luftrening med minimal förekomst av exempelvis ultrafina partiklar, trafikföroreningar och pollen. Den virushämmande kapaciteten i teknologin IonFlow har bland annat fastslagits efter en sju år lång studie av forskare vid Karolinska Institutet, vilken publicerats i medicinska tidskriften Nature Scientific Report: https://www.nature.com/articles/srep11431

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2021 kl. 10:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Att i dessa tider arrangera ett stort internationellt mästerskap ställer givetvis kvaliteten på luften som andas in än mer i fokus. Det är extra kul att vi tillsammans med det svenska förbundet då kan nyttja en svenskutvecklad teknologi för effektiv luftrening.
Pierre Akterin, försäljningsansvarig på DocuPartner
Vårt fokus ligger vanligtvis på kontor och skolor. Där är vi är ständigt vinnare i vårt eget nischade mästerskap, vilket kretsar kring reningsgrad, ljudnivå och energiförbrukning.
Joakim Hansson, affärsområdeschef på LightAir
Erbjudandet lämpar sig givetvis väl även för den här typen av speciella insatser under ett arrangemang med inresta deltagare och olika gemensamma utrymmen.
Joakim Hansson, affärsområdeschef på LightAir