LightAir lämnar förtydligande till artikel på Di.se

Report this content

LightAir har tidigare meddelat nya order på 8,5 MSEK från asiatiska distributörer i främst Kina, Taiwan och Hongkong delvis baserat på coronavirusepidemin. Enligt en artikel i Di.se påstår Folkhälsomyndigheten ”bolagets luftrenare ger inget ökat skydd mot coronaviruset”. Lennart Svensson, professor i molekylär virologi framför en annan uppfattning i artikeln. LightAir förtydligar därför tidigare meddelanden.

LightAir har som tidigare meddelats fått ett påtagligt ökat intresse från asiatiska distributörer efter utbrottet av coronavirusepidemin i Kina. Ett av skälen till det ökade intresset för LightAirs luftrenare är en publicerad forskningsstudie från Karolinska Institutet och Linköpings universitetssjukhus. Forskningsstudien pågick under drygt sju år under ledning av professorerna Lennart Svensson och Hans Wigzell som också fick rapporten publicerad i den vetenskapliga tidskriften ”Nature Scientific Reports” i juni 2015. Studien påvisar att LightAirs IonFlow-teknologi kraftigt reducerar luftburen smittspridning genom att oskadliggöra smittsamma virus redan i luften. 

Hela rapporten från studien kan ses på https://www.nature.com/articles/srep11431.

I artikeln i Di.se uttalar sig en representant för Folkhälsomyndigheten och hävdar i en skriftlig kommentar ”Maskiner som renar luften från virus är således verkningslösa mot just corona” och ”Dessa ger inget mervärde mot corona”, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Men alla håller inte med om det, bland andra Lennart Svensson, professor i molekylär virologi vid Linköpings universitet, som stod bakom den sjuåriga forskningsstudien och publiceringen i ”Nature Scïentific Reports” 2015. Han påstår att Folkhälsomyndigheten inte vet vad de pratar om när de påstår att coronaviruset inte är luftburet. ”De får säga vad de vill på Folkhälsomyndigheten – jag vidhåller att viruset finns i luften, för det är på det sättet som det kan förmedlas över till någon annan”, säger Lennart Svensson och hänvisar också till studier av virusen Sars och Mers, som i likhet med den nu aktuella covid-19 också är coronavirus. Därför tror han att luftrening genom joniseringsteknik är verkningsfullt mot covid-19.

Lennart Svensson säger sig inte ha några intressen i bolaget LightAir, även om de bygger på samma teknik som användes i hans forskning. ”Jag har inte sett deras modul. Den ser väl snarlik ut, men jag vet inte hur den ser ut.”

LightAirs dåvarande och nuvarande styrelseordförande Bengt Holmqvist tillägger, ”Jag följde forskningsstudien på nära håll under 2007 till publiceringen i Nature 2015. Jag kan därför med säkerhet intyga att den i rapporten specifikt angivna ”ion-flow ionizing technology from LightAir AB” är densamma som LightAir fortfarande använder i sina kommersiella IonFlow-produkter.”

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Bengt Holmqvist
Styrelseordförande, LightAir AB (publ)
bengt.holmqvist@lightair.com

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2020 kl. 08:28 CET.

Taggar:

Prenumerera

Citat

De får säga vad de vill på Folkhälsomyndigheten – jag vidhåller att viruset finns i luften, för det är på det sättet som det kan förmedlas över till någon annan.
Lennart Svensson, professor i molekylär virologi vid Linköpings universitet
Jag följde forskningsstudien på nära håll under 2007 till publiceringen i Nature 2015. Jag kan därför med säkerhet intyga att den i rapporten specifikt angivna ”ion-flow ionizing technology from LightAir AB” är densamma som LightAir fortfarande använder i sina kommersiella IonFlow-produkter.
Bengt Holmqvist, styrelseordförande i LightAir