LightAir nylanserar varumärket LightAir på den kinesiska marknaden

Report this content

LightAir har tecknat avtal med en ny partner i Kina och erhållit en första order på 2,1 miljoner CNY (motsvarar 2,8 MSEK). Leverans beräknas ske i början på fjärde kvartalet 2019.

LightAirs VD Mikael Perez trffar partner i Kina

Bolaget nylanserar sitt varumärke LightAir på den kinesiska marknaden. Med varumärket LightAir möjliggörs försäljning via de stora kinesiska e-handelsplattformarna. LightAir har nu tecknat ett avtal med en ny kinesisk partner, Global Sourcing Supply Chain Management (Shanghai) Co., Ltd, som kommer att representera LightAir i Kina och stödja byggandet av varumärket och distributionen av LightAir. LightAir har också tecknat ett avtal med en återförsäljare, Union Power Technology Co., Ltd, som kommer att bidra med erfarenhet att driva försäljning online i Kina på några av de största e-handelsplattformarna, JD och T-mall. En första order på 2,1 miljoner CNY (motsvarar 2,8 MSEK) har erhållits.

”Samarbetet innebär att vi får en lokal partner med stor kompentens inom försäljning och marknadsföring medan LightAir bibehåller en stor grad av kontroll och ägandeskap över varumärkesbyggnaden i Kina. Lanseringen i Kina sker först via Kinas dominerande e-handelsplattformar. Jag ser fram emot att bygga vår affär i Kina tillsammans med våra nya partners”, säger Mikael Pérez, VD i LightAir.

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Pérez
VD, LightAir AB (publ)
0705-45 45 78
mikael.perez@lightair.com

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 11:30 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Samarbetet innebär att vi får en lokal partner med stor kompentens inom försäljning och marknadsföring medan LightAir bibehåller en stor grad av kontroll och ägandeskap över varumärkesbyggnaden i Kina. Lanseringen i Kina sker först via Kinas dominerande e-handelsplattformar. Jag ser fram emot att bygga vår affär i Kina tillsammans med våra nya partners.
Mikael Pérez, VD i LightAir