• news.cision.com/
  • LightAir/
  • LightAir och Office Management inleder samarbete för att leverera hälsosam inomhusmiljö i Norden

LightAir och Office Management inleder samarbete för att leverera hälsosam inomhusmiljö i Norden

Report this content

LightAirs nya koncept Health+ levererar ren luft som en tjänst. Tillsammans kommer LightAir och Office Management att erbjuda tjänsten till de kunder som redan idag har Office Management som partner och samtidigt aktivt arbeta för att utöka kundbasen.

LightAir Health+ levererar ren luft som en tjänst. Systemet har två komponenter där den ena förebygger sjukfrånvaro genom att aktivt oskadliggöra de luftburna virus som finns där grupper av människor samlas. En studie av forskare vid Karolinska Institutet visar att teknologin oskadliggör 97 procent av luftburet virus redan i luften. Den andra delen av systemet renar effektivt inomhusluften från till exempel trafikföroreningar, damm och pollen som orsakar trötthet, koncentrations- och inlärningssvårigheter samt generellt minskad produktivitet. Genom prenumeration kan kunder få ren luft utan kapitalinvesteringar, administration eller underhållsarbete.

I samband med introduktionen av Health+ ingår Office Management och LightAir ett samarbete där Office Management inkluderar tjänsten i sitt erbjudande. Office Management erbjuder produkter och tjänster som bidrar till en mer effektiv och hälsosam arbetsmiljö på arbetsplatser och i förskolor. Samarbetet utökar Office Managements erbjudande och innebär praktiskt att LightAir levererar tjänsten för hälsosam luft och Office Management sköter underhåll och service av utrustningen.

Gemensamt för Office Management och LightAir är fokus på hållbara lösningar. Health+ har mycket låg energiförbrukning och använder filter tillverkade av återvunnen skogsråvara.

”Office Management är en progressiv och framgångsrik leverantör av tjänster. Vi ser fram emot att tillsammans hjälpa elever och personal till välmående, förbättrad inlärning och minskad sjukfrånvaro”, säger Joakim Hansson, Affärsområdeschef för Professional Solutions på LightAir.

”Health+ och samarbetet med LightAir bidrar med innovation och nytänkande i vårt tjänsteutbud. Med en unik tjänst underlättar vi inlärning och ökar välbefinnande för elever och personal på skolor och arbetsplatser runt om i Norden. En arbetsplats med lägre sjukfrånvaro är ett steg mot en attraktivare miljö för personal och elever”, säger Sammi Amri, Facility Solution Manager för Preschool & School på Office Management.

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Pérez
VD, LightAir AB (publ)
0705-45 45 78
mikael.perez@lightair.com

Joakim Hansson
Affärsområdeschef, LightAir Professional Solutions
0709-61 56 10
joakim.hansson@lightair.com

 

Offentliggörande:

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2019 kl. 08:00 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Office Management är en progressiv och framgångsrik leverantör av tjänster. Vi ser fram emot att tillsammans hjälpa elever och personal till välmående, förbättrad inlärning och minskad sjukfrånvaro.
Joakim Hansson, Affärsområdeschef för Professional Solutions på LightAir
Health+ och samarbetet med LightAir bidrar med innovation och nytänkande i vårt tjänsteutbud. Med en unik tjänst underlättar vi inlärning och ökar välbefinnande för elever och personal på skolor och arbetsplatser runt om i Norden. En arbetsplats med lägre sjukfrånvaro är ett steg mot en attraktivare miljö för personal och elever.
Sammi Amri, Facility Solution Manager för Preschool & School på Office Management