LightAir ser fortsatt ökad efterfrågan med nya order från Asien

Report this content

LightAir har fått nya order på 1,1 MSEK från asiatiska distributörer i Taiwan och Hongkong och ser fortsatt ökad efterfrågan i Asien. Hittills i år uppgår därmed orderingången till 8,5 MSEK att jämföra med omsättningen första kvartalet 2019 på 2,1 MSEK och första tre kvartalen 2019 på 6,6 MSEK. Samtidigt har tillverkningen i Kina återupptagits med viss försening efter det kinesiska nyåret sedan myndigheterna släppt på restriktionerna orsakade av pågående coronavirusepidemi.

LightAir har som tidigare meddelats fått ett påtagligt ökat intresse från asiatiska distributörer efter utbrottet av coronavirusepidemin i Kina och har fått ytterligare order på 1,1 MSEK från redan befintliga distributörer i Taiwan och Hongkong. Ett av skälen till det ökade intresset för LightAirs luftrenare är en tidigare publicerad forskningsstudie från Karolinska Institutet, som påvisar att LightAirs IonFlow-teknologi kraftigt reducerar luftburen smittspridning genom att oskadliggöra smittsamma virus redan i luften. LightAir intensifierar nu information och marknadsföring mot konsumenter och distributörer, främst i Asien men även i Europa och USA.

En utmaning har dock varit att vår kinesiska tillverkare inte kommit igång med produktionen efter det kinesiska nyåret, på grund av restriktioner från myndigheterna under coronavirusepidemin. Efter omkring två veckors försening har produktionen nu återupptagits med viss fortsatt begränsning innan full kapacitet kan uppnås.

”Det är naturligt att vi ser en ökad efterfrågan från de asiatiska marknaderna eftersom vi sannolikt har den mest intressanta produkten på marknaden under rådande omständigheter. Vi upplever att våra teknologier nu har uppmärksammats så att vi lättare når ut med information och marknadsföring. Det hjälper oss att bygga såväl varumärke som säljkanaler, vilket tydligt märks i pågående kontakter. Intresset ökar markant för våra produkter baserade på både IonFlow- och den nyligen introducerade CellFlow-teknologin”, säger LightAirs verkställande direktör Lars Liljeholm.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

 

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2020 kl. 16:50 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det är naturligt att vi ser en ökad efterfrågan från de asiatiska marknaderna eftersom vi sannolikt har den mest intressanta produkten på marknaden under rådande omständigheter. Vi upplever att våra teknologier nu har uppmärksammats så att vi lättare når ut med information och marknadsföring. Det hjälper oss att bygga såväl varumärke som säljkanaler, vilket tydligt märks i pågående kontakter. Intresset ökar markant för våra produkter baserade på både IonFlow- och den nyligen introducerade CellFlow-teknologin.
LightAirs verkställande direktör Lars Liljeholm