• news.cision.com/
  • LightAir/
  • LightAir ser kraftigt ökad efterfrågan på sina luftrenare från ett coronavirusdrabbat Asien

LightAir ser kraftigt ökad efterfrågan på sina luftrenare från ett coronavirusdrabbat Asien

Report this content

LightAir AB (publ) har fått ett påtagligt ökat intresse från asiatiska distributörer med order på mer än 7 MSEK från främst Kina och Taiwan. Ett av skälen till detta är den pågående snabba spridningen av coronavirus. En tidigare publicerad forskningsstudie från Karolinska Institutet, påvisar att LightAirs IonFlow-teknologi kraftigt reducerar luftburen smittspridning genom att oskadliggöra smittsamma virus redan i luften. LightAir intensifierar nu information och marknadsföring mot konsumenter och distributörer, främst i Asien men även i Europa och USA.

Orderboken hittills under 2020 uppgår till mer än 7 MSEK, vilket redan motsvarar mer än omsättningen under de tre första kvartalen 2019. Den största ordern på 4,7 MSEK kommer från den kinesiska marknaden. Vår tillverkare i Kina kan dock komma att hindras i produktion och leveranser under första kvartalet på grund av problem för den hemvändande arbetsstyrkan efter det kinesiska nyåret eller restriktioner utfärdade av myndigheterna orsakade av coronavirusepidemin.

”Vi ser nu en ökad möjlighet att få marknaden att förstå viktiga fördelar med våra produkter baserade på den unika IonFlow-teknologin. Så vitt vi känner till finns inget annat bevis liknande forskningsstudien från Karolinska Institutet. Vi ser redan effekterna och förstärker nu marknadsföring och försäljning vilket även innefattar luftrenare med vår nyligen introducerade CellFlow-teknologi, som också använder viss jonisering. Allt för att möta en ökad efterfrågan och fortsätta expandera verksamheten”, säger Lars Liljeholm, VD i LightAir.

LightAir har redan etablerade distributörer i flera länder i Asien, främst Kina med närområden. Eftersom coronaviruset nu har en oroväckande snabb spridningstakt i Kina med flera länder har efterfrågan på olika former av lösningar ökat betydligt. Coronavirus är, liksom influensavirus, luftburet och uppenbart mycket smittsamt.

LightAirs luftrenare, baserade på IonFlow-teknologin, har varit föremål för en omfattande forskningsstudie under drygt sju år under ledning av professorerna Lennart Svensson, Linköpings Universitetssjukhus och Hans Wigzell, Karolinska Institutet. Studien som även inkluderade djurförsök publicerades i juni 2015 i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften ”Nature Scientific Reports” under rubriken ”Ionizing air affects influenza virus infectivity and prevents airborne-transmission”.

Hela rapporten kan ses på: https://www.nature.com/articles/srep11431. En summering av rapporten kan ses på: https://www.lightair.com/lightair-ionflow-air-purifier-prevents-spread-of-air-borne-viruses/

LightAir har under 2019 lagt grunden för en starkare tillväxt baserad på dels IonFlow- produkternas kapacitet mot virus och de minsta hälsofarligaste partiklarna, dels de nya CellFlow-produkterna som möter den globalt största marknadsefterfrågan. Målsättningen är nu att nå positivt kassaflöde under andra halvåret 2020 och därefter skapa en stabil tillväxt i försäljning och resultat.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Roger Sogge
Försäljnings- och marknadschef, LightAir AB (publ)
0709-61 51 15
roger.sogge@lightair.com

 

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2020 kl. 10:30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi ser nu en ökad möjlighet att få marknaden att förstå viktiga fördelar med våra produkter baserade på den unika IonFlow-teknologin. Så vitt vi känner till finns inget annat bevis liknande forskningsstudien från Karolinska Institutet. Vi ser redan effekterna och förstärker nu marknadsföring och försäljning vilket även innefattar luftrenare med vår nyligen introducerade CellFlow-teknologi, som också använder viss jonisering. Allt för att möta en ökad efterfrågan och fortsätta expandera verksamheten.
Lars Liljeholm, VD i LightAir