LightAir tecknar avtal med ny distributör i Mellanöstern

Report this content

LightAir har slutit ett distributionsavtal med Jashanmal Group gällande Mellanöstern, med tyngdpunkt på marknaderna i Förenade Arabemiraten, Kuwait, Oman och Qatar.

Det nya avtalet har inledningsvis lokalt fokus på LightAirs traditionella konsumentinriktade försäljning, inte minst genom Jashanmals över 150 egna butiker i regionen. Samarbetet med Jashanmal ses som det första ledet i en re-lansering av LightAirs erbjudande i Mellanöstern, som på sikt även kommer innefatta det kommersiella segmentet där ett skräddarsytt erbjudande främst riktas till kontor och skolor.

Genom avtalet har LightAir en ny partner som kommer att verka över hela regionen med att marknadsföra och sälja det svenska bolagets luftrenare. Jashanmal planerar inleda sina säljaktiviteter i Dubai under slutet av innevarande månad, för att sedan lansera erbjudandet på resterande marknader i regionen. LightAir har mottagit en första beställning av luftrenare, till ett värde av cirka 1,2 miljoner kronor, vilka nu succesivt levereras till Jashanmals butiksled.

”Vi har utvärderat erbjudandet på djupet och är imponerade över såväl reningskapacitet och design som själva teknologin och dess vetenskapliga evidens,” säger Ram Udupi, General Manager Appliance hos Jashanmal Group. ”Givetvis ser vi stora möjligheter då vi nu påbörjar en gemensam resa där vi ska etablera LightAirs premiumerbjudande i vår region. Jashanmal sätter en stolthet i att representera många globalt välkända och spännande innovativa premiummärken, varför LightAir passar mycket väl in i vår portfölj.”

Med sina mer än 100 år i branschen och över 1 800 anställda är Jashanmal en i regionen mycket välrenommerad distributör av varumärken såsom De’Longhi, Electrolux och Hoover.

”Vi inleder nu samarbete med en mycket stark lokal partner, som utöver det egna butiksnätet agerar distributör gentemot mer än 1 000 ytterligare butiker i regionen,” säger Lars Liljeholm, vd på LightAir. ” Samarbetet med Jashanmal är av långsiktig strategisk vikt och bidrar redan från start positivt med konkret försäljning. Våra rötter är djupt förankrade i konsumentmarknaden och detta fortsätter vara en viktig del av vår framtid. Samtidigt har vi påbörjat en långsiktig omställning till att inrikta oss än hårdare till det kommersiella segmentet, varför vi parallellt med detta nya avtal arbetar aktivt med att skapa förutsättningar i Mellanöstern även för vårt skräddarsydda erbjudande gentemot kontor och skolor.”
 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD
LightAir AB (publ)

070-828 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Roger Sogge
COO
LightAir AB (publ)

070-961 51 15
roger.sogge@lightair.com

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiv luftrening. Erbjudandet är baserat på två unika och patenterade teknologier; IonFlow och CellFlow. På olika vis nyttjar bägge teknologierna ozonfri jonisering för att oskadliggöra skadliga partiklar såsom virus, föroreningar och pollen. Marknaden är internationell och sedan en tid tillbaka bearbetas två segment; Home Solutions samt Professional Solutions. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com samt www.lightair.com/professional-solutions.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi har utvärderat erbjudandet på djupet och är imponerade över såväl reningskapacitet och design som själva teknologin och dess vetenskapliga evidens.
Ram Udupi, General Manager Appliance hos Jashanmal Group
Givetvis ser vi stora möjligheter då vi nu påbörjar en gemensam resa där vi ska etablera LightAirs premiumerbjudande i vår region. Jashanmal sätter en stolthet i att representera många globalt välkända och spännande innovativa premiummärken, varför LightAir passar mycket väl in i vår portfölj.
Ram Udupi, General Manager Appliance hos Jashanmal Group
Vi inleder nu samarbete med en mycket stark lokal partner, som utöver det egna butiksnätet agerar distributör gentemot mer än 1 000 ytterligare butiker i regionen.
Lars Liljeholm, vd på LightAir
Samarbetet med Jashanmal är av långsiktig strategisk vikt och bidrar redan från start positivt med konkret försäljning. Våra rötter är djupt förankrade i konsumentmarknaden och detta fortsätter vara en viktig del av vår framtid. Samtidigt har vi påbörjat en långsiktig omställning till att inrikta oss än hårdare till det kommersiella segmentet, varför vi parallellt med detta nya avtal arbetar aktivt med att skapa förutsättningar i Mellanöstern även för vårt skräddarsydda erbjudande gentemot kontor och skolor.
Lars Liljeholm, vd på LightAir