LightAir utser Försäljnings- och Marknadschef som tillförordnad VD

LightAirs Försäljnings- och Marknadschef Mikael Pérez utses som tillförordnad VD i LightAir AB (publ) och dess dotterbolag. LightAirs VD Joakim Hansson är sjukskriven till februari 2019.

LightAirs VD Joakim Hansson är sjukskriven till februari 2019. Därför har styrelsen beslutat att utse LightAirs Försäljnings- och Marknadschef Mikael Pérez som tillförordnad VD för LightAir-koncernen.

För ytterligare information kontakta:

Paul Fischbein
Styrelseordförande, LightAir AB (publ)

Mikael Pérez
Tillförordnad VD, LightAir AB (publ)
0705-45 45 78
mikael.perez@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com


Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2018 kl. 13:00 CET.


Om LightAir

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera

Dokument & länkar