• news.cision.com/
  • LightAir/
  • LightAirs apportemission för förvärv av intressebolaget LightAir CellFlow East AB är registrerad hos Bolagsverket

LightAirs apportemission för förvärv av intressebolaget LightAir CellFlow East AB är registrerad hos Bolagsverket

Report this content

LightAirs apportemission för förvärv av intressebolaget LightAir CellFlow East AB är registrerad hos Bolagsverket. Emissionen beslutades enhälligt på extra bolagsstämma den 30 december 2019 och tecknades samma dag av Eurus International AB.

Genom apportemissionen har aktiekapitalet ökat med 8 074 140 SEK till 42 548 221,50 SEK och antalet aktier har ökat med 5 382 760 till 28 365 481 aktier.

Vid extra bolagsstämman förklarades varför förvärvet av intressebolaget och de utökade rättigheterna är värdefulla för LightAir. Påpekades särskilt det väsentliga värdet av att genom förvärvet kunna tillföra hela omsättningen och resultatet från det tidigare intressebolagets verksamhet till koncernens verksamhet och redovisning i Årsredovisningar och Delårsrapporter. Om tidigare status som intressebolag hade fortsatt skulle enbart en begränsad andel, 51 procent av resultatet på sista raden, tillföras koncernens redovisning. Betydelsen av detta bedöms öka i samma takt som försäljningstillväxten av CellFlow-produkter. Marknaden för luftrenare utgörs till mer än 80 procent av produkter baserade på konventionell fläkt-filter-teknik med HEPA-filter eller liknande. CellFlow-teknologin är en unik och mycket stark konkurrent inom detta dominerande marknadssegment med konkreta fördelar på alla väsentliga punkter. Det bör jämföras med LightAirs tidigare försäljning av IonFlow-produkter inom ett relativt begränsat segment.

Påvisades också det betydande mervärde som de utökade rättigheterna avseende territorier, exklusivitet och produktkategorier medför, genom såväl utökade globala geografiska marknader som utökade produktkategorier med industriella applikationer. Prototyper och produkter med hög luftreningskapacitet, från 1 000 till 10 000 m3/h, finns tillgängliga för omgående anpassning och kommersialisering på industriella marknader.

Sammantaget innebär det aktuella förvärvet att konkurrenskraftiga teknologier och produkter, kvalificerat know-how och marknadskunnande koncentreras till LightAir, som därigenom skapar en plattform med stor potential. 

En mer utförlig beskrivning av förvärvet med historik och framtidsförutsättningar framgår av pressmeddelande daterat 2019-12-12.

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
Styrelseordförande, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Mikael Pérez
VD, LightAir AB (publ)
0705-45 45 78
mikael.perez@lightair.com

 

 

Offentliggörande:

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2020 kl. 17:30 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Genom apportemissionen har aktiekapitalet ökat med 8 074 140 SEK till 42 548 221,50 SEK och antalet aktier har ökat med 5 382 760 till 28 365 481 aktier.
Twittra det här