LightAirs företrädesemission kraftigt övertecknad med 447 procent

LightAir AB (publ) ("LightAir" eller "Bolaget") har avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, och som godkändes av den extra bolagsstämman den 24 juni 2020 ("Företrädesemissionen”).

Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 100 procent av det totala emissionsbeloppet, som högst kunde uppgå till ca 16,2 MSEK. Teckningsperioden löpte mellan den 30 juni och den 21 juli 2020. Sammanräkningen i företrädesemissionen visar att den totala teckningen uppgick till 447,11 procent och att företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad. Utfallet visar att 7 813 987 aktier, motsvarande cirka 96,42 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter, varav 3 155 957 aktier, motsvarande 38,94 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter via kvittning av fordran och att 290 436 aktier, motsvarande cirka 3,58 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter, varav 187 173 aktier, motsvarande 2,31 procent av Företrädesemissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter via kvittning av fordran. Överteckningen innebär att emissionsgarantierna ej har tagits i anspråk.

Emissionslikviden i Företrädesemissionen uppgår totalt till cirka 16,2 MSEK (före avdrag för emissionsrelaterade kostnader), motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Tilldelning i Företrädesemissionen

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i memorandumet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

VD har ordet

”Det är glädjande att konstatera det anmärkningsvärda intresset för våra unika teknologier och de möjligheter som LightAir har framför sig. Emissionen möjliggör att kunna utveckla fler marknadsledande produkter inom både den kommersiella och professionella sektorn. Vi kommer dessutom kunna intensifiera försäljning och marknadsföring samtidigt som vi säkerställer tillverknings- och leveranskapaciteten”, säger Lars Liljeholm, VD i LightAir.

Rådgivare och emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut och Advokatfirman Hjulström AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juli 2020 kl. 17:30 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Emissionslikviden i Företrädesemissionen uppgår totalt till cirka 16,2 MSEK (före avdrag för emissionsrelaterade kostnader), motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.
Twittra det här
Sammanräkningen i företrädesemissionen visar att den totala teckningen uppgick till 447,11 procent och att företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad. Utfallet visar att 7 813 987 aktier, motsvarande cirka 96,42 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter, varav 3 155 957 aktier, motsvarande 38,94 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter via kvittning av fordran och att 290 436 aktier, motsvarande cirka 3,58 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter, varav 187 173 aktier, motsvarande 2,31 procent av Företrädesemissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter via kvittning av fordran.
Twittra det här

Citat

Det är glädjande att konstatera det anmärkningsvärda intresset för våra unika teknologier och de möjligheter som LightAir har framför sig. Emissionen möjliggör att kunna utveckla fler marknadsledande produkter inom både den kommersiella och professionella sektorn. Vi kommer dessutom kunna intensifiera försäljning och marknadsföring samtidigt som vi säkerställer tillverknings- och leveranskapaciteten.
Lars Liljeholm, VD i LightAir