LightAirs försäljnings- och leveransutveckling

Report this content

Som ett resultat av LightAirs omstrukturering och ökade fokusering på försäljning och marknadsföring är orderingången hittills i år drygt 18 MSEK, vilket överstiger LightAirs totala försäljning för 2019. Orderingången fortsätter att vara stark i Europa där nya distributörer på flera marknader har börjat lägga order. I Nordamerika fortsätter orderingången kontinuerligt och fler aktörer visar påtagligt intresse för våra teknologier. Större delen av nuvarande orderstock beräknas kunna levereras under första halvåret i år trots rådande omständigheter under coronapandemins framfart.

Den summerade orderingången hittills i år är drygt 18 MSEK, varav 14 MSEK under första kvartalet. Leveranser och bokförd försäljning för första kvartalet uppgick till ca 5 MSEK (2,1 MSEK 2019) och merparten av resterande order förväntas levereras under andra kvartalet. Det ökade intresset för LightAirs produkter kommer från våra distributörer i Kina, Taiwan, Hong Kong, Nordamerika samt ett flertal länder i Europa. Framför allt har intresset ökat markant i Europa, sannolikt på grund av den rådande coronapandemin, som ökar medvetenheten om luftburna mögelpartiklar, bakterier, virus och luftföroreningars negativa inverkan på vår hälsa.

En bidragande orsak till ökat intresset är den tidigare publicerade forskningsstudien från Karolinska Institutet, som påvisar att LightAirs IonFlow-teknologi kraftigt reducerar luftburen smittspridning genom att oskadliggöra vissa smittsamma virus redan i luften. Studien som även inkluderade djurförsök publicerades 2015 i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften ”Nature Scientific Reports” under rubriken ”Ionizing air affects influenza virus infectivity and prevents airborne-transmission”.

Hela rapporten kan ses på: https://www.nature.com/articles/srep11431. En summering av rapporten kan ses på: https://lightair.com/the-virus-prevention-invention/

LightAir har intensifierat information och marknadsföring mot konsumenter och distributörer i såväl Asien, Europa som USA. En ny webbsida har lanserats som ett led i arbetet att stärka varumärket med förtydligande av det uppdaterade produktsortimentet. Vi har tidigare berört att vi haft en begränsade lagervolym som påverkat försäljningen negativt. I anslutning till det kinesiska nyåret förlängde de kinesiska myndigheterna produktionsuppehållet och införde restriktioner på grund av coronapandemin. Det påverkade leveranstiderna från vår tillverkare i Kina. Tillverkningen sker sedan en tid tillbaka med full kapacitet och vi räknar med att merparten av inneliggande order skall kunna levereras under första halvåret.

”Vi är fortfarande inne i den rådande coronapandemins framfart där vår prioritering är att tillmötesgå våra kunder gällande leveranser. Efterfrågan på vårt produktsortiment med IonFlow och CellFlow är fortsatt hög, vilket innebär fortsatta ansträngningar för att säkerställa och öka leverans-kapaciteten, vilket bidrar till en ökad försäljning. Vi fortsätter också att nyttja det marknadsläge som nu råder, där vi ser att förståelsen för luftkvaliténs betydelse och dess inverkan på människors hälsa ökar väsentligt.” säger LightAirs verkställande direktör Lars Liljeholm.

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 kl. 11:30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi är fortfarande inne i den rådande coronapandemins framfart där vår prioritering är att tillmötesgå våra kunder gällande leveranser. Efterfrågan på vårt produktsortiment med IonFlow och CellFlow är fortsatt hög, vilket innebär fortsatta ansträngningar för att säkerställa och öka leverans-kapaciteten, vilket bidrar till en ökad försäljning. Vi fortsätter också att nyttja det marknadsläge som nu råder, där vi ser att förståelsen för luftkvaliténs betydelse och dess inverkan på människors hälsa ökar väsentligt.
Lars Liljeholm, VD i LightAir