LightAirs försäljningsutveckling under första halvåret 2020

Som ett resultat av LightAirs intensifierade försäljnings- och marknadsarbete i kombination med coronavirusets framfart är orderingången under första halvåret 2020 knappt 22 MSEK, vilket är ungefär 350 procent mer än samma period föregående år. Orderingången fortsätter att vara stark i Europa där ytterligare nya distributörer på flera marknader har börjat lägga order. Även i USA fortsätter orderingången att förstärkas och nya aktörer visar påtagligt intresse för våra teknologier.

Den summerade orderingången hittills i år är knappt 22 MSEK. Levererad och bokförd försäljning för första halvåret 2020 uppgick till cirka 16,7 MSEK (4,9 MSEK för samma period föregående år) och resterande order förväntas levereras och faktureras under tredje kvartalet. Det ökade intresset för LightAirs produkter kommer från våra distributörer i Kina, Taiwan, Hong Kong, USA, Spanien, Tyskland, Nederländerna, Italien, Rumänien med flera. Framför allt har intresset ökat markant i Europa, sannolikt på grund av den rådande coronapandemin som ökar medvetenheten om de hälsovådliga effekterna av luftburna allergener, mögelpartiklar, bakterier, virus och andra luftföroreningar.

En bidragande orsak till det ökade intresset är den tidigare publicerade forskningsstudien från Karolinska Institutet, som påvisar att LightAirs IonFlow-teknologi kraftigt reducerar luftburen smittspridning genom att kunna oskadliggöra smittsamma virus redan i luften. Studien som även inkluderade djurförsök publicerades 2015 i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften ”Nature Scientific Reports” under rubriken ”Ionizing air affects influenza virus infectivity and prevents airborne-transmission”.

Hela rapporten kan ses här: https://www.nature.com/articles/srep11431.

LightAir har intensifierat information och marknadsföring mot konsumenter och distributörer i såväl Asien, Europa som USA. En ny webbsida har lanserats som ett led i arbetet att stärka varumärket med förtydligande av det uppdaterade produktsortimentet.

”Coronapandemin ger fortsatt ett stort avtryck världen över. Intresset för våra teknologier, IonFlow och CellFlow, ökar och efterfrågan på vårt produktsortiment fortsätter att vara hög, vilket innebär fortsatta ansträngningar att säkerställa och öka leverans-kapaciteten. Den minsta CellFlow-modellen, Mini 100, lanserar vi nu i ett par uppdaterade versioner för att designmässigt möta ytterligare kundsegment. Vi fortsätter också att nyttja dagens marknadsläge där förståelsen och medvetenheten av luftkvaliténs betydelse för människors hälsa och välbefinnande ökar väsentligt globalt och särskilt i Europa.” säger LightAirs verkställande direktör Lars Liljeholm.

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2020 kl. 15:15 CET.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Den summerade orderingången för LightAir hittills i år är knappt 22 MSEK. LightAirs levererade och bokförda försäljning för första halvåret 2020 uppgick till cirka 16,7 MSEK (4,9 MSEK för samma period föregående år) och resterande order förväntas levereras och faktureras under tredje kvartalet.
Twittra det här

Citat

Coronapandemin ger fortsatt ett stort avtryck världen över. Intresset för våra teknologier, IonFlow och CellFlow, ökar och efterfrågan på vårt produktsortiment fortsätter att vara hög, vilket innebär fortsatta ansträngningar att säkerställa och öka leverans-kapaciteten. Den minsta CellFlow-modellen, Mini 100, lanserar vi nu i ett par uppdaterade versioner för att designmässigt möta ytterligare kundsegment. Vi fortsätter också att nyttja dagens marknadsläge där förståelsen och medvetenheten av luftkvaliténs betydelse för människors hälsa och välbefinnande ökar väsentligt globalt och särskilt i Europa.
LightAirs verkställande direktör Lars Liljeholm