LightAirs riktade emissioner registrerade

Report this content

LightAir AB (publ) (”LightAir”) genomförde under november och december 2020 två riktade emissioner som tillsammans tillförde bolaget cirka 18,1 MSEK. Emissionerna är registrerade hos Bolagsverket och aktier beräknas finnas på respektive VP-konto/depå onsdagen den 20 januari 2021.

LightAir genomförde under november och december 2020 en riktad emission till utvalda investerare som tillförde bolaget cirka 16,1 MSEK före emissionskostnader och kvittning av fordringar. LightAir genomförde i december 2020 även en riktad emission till styrelsens ordförande och bolagets marknadschef som tillförde bolaget 2 MSEK. Emissionerna har registrerats hos Bolagsverket. Aktier beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 20 januari 2021.

Genom de två riktade emissionerna som har registrerats hos Bolagsverket har aktiekapitalet ökat med 9 880 396,50 SEK till 69 558 420 SEK och antalet aktier har ökat med 6 586 931 till 46 372 280 aktier.

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2021 kl. 16:00 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar: