Mexikansk skola installerar svensk virushämmande teknologi

Report this content

Himalaya International School i Monterrey, Mexiko, har låtit installera LightAirs virushämmande teknologi IonFlow, täckandes en yta motsvarande 120 klassrum.

Skolan ligger i den välsituerade orten Monterrey i nordöstra Mexiko och ingår i ett nätverk av friskolor, Semper Altius, med ett 90-tal etablerade skolor i sexton länder.

”Naturligtvis vill vi minimera sjukfrånvaron och underlätta för våra elever och medarbetare att alltid kunna göra sitt bästa i våra klassrum,” säger Kevin Egan, rektor på Himalaya International School. ”LightAirs vetenskapligt beprövade teknologi som minimerar luftburna virus och skadliga partiklar var mycket tilltalande när vi undersökte våra möjligheter. Pandemin har påverkat oss alla och evidens på hur teknologin oskadliggör en mängd olika virus, inklusive sars-cov-2, har varit viktiga för oss när vi valt att investera i den här lösningen.”

En sju år lång studie hos Karolinska Institutet har tidigare visat på hur IonFlow-teknologin bland annat förhindrar kontakt- och luftburen smittspridning av undersökta virusen som exempelvis orsakar influensa och vinterkräksjuka. Denna studie har tidigare i år kompletterats med en undersökning hos det välrenommerade forskningsinstitutet IrsiCaixa i Barcelona, där det påvisats att teknologin även oskadliggör pseudovirus av sars-cov-1 och sars-cov-2.

”Våra patenterade teknologier utgör basen i vårt skräddarsydda erbjudande gentemot skolor och kontor,” säger Lars Liljeholm, vd för LightAir. ”Vårt val att fokusera på just dessa målgrupper inom det kommersiella segmentet baserar just på de stora konkurrensfördelar vi har hos dessa typer av verksamheter. I korthet renar vår teknologi bättre, längre och tystare än konkurrerande och mer konventionella lösningar.”

IonFlow är en viktig komponent i LightAirs kommersiella erbjudande som riktas främst mot kontor och skolor, som i Norden främst erbjuds på abonnemangsbasis med ren luft som en tjänst. Vikten av ren luft kan sällan överdrivas och gällande skolor har bland annat en omtalad spansk undersökning visat hur föroreningar och ultrafina partikelhalter påverkar skolbarns utveckling. Resultaten visar tydligt på hur barn som tillbringar sin skoldag i områden med ren luft har 50 procent bättre kognitiv utveckling över ett skolår, jämfört med barn i områden med dålig luft och mycket trafik.

”Det kommersiella segmentet utgör cirka femtio procent av hela världsmarknaden inom luftrening. Vår strategiska utveckling där vi löpande och allt bättre adresserar denna del av marknaden fortsätter med stort fokus på den nordiska hemmamarknaden följt av utvalda europeiska nyckelmarknader. Givetvis är vi dock opportunistiska och ser till att kultivera och leverera även till progressiva kontor och skolor på andra marknader, där denna mexikanska skola är ett gott exempel.”

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD
LightAir AB (publ)

070-828 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Roger Sogge
COO
LightAir AB (publ)

070-961 51 15
roger.sogge@lightair.com

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiv luftrening. Erbjudandet är baserat på två unika och patenterade teknologier; IonFlow och CellFlow. På olika vis nyttjar bägge teknologierna ozonfri jonisering för att oskadliggöra skadliga partiklar såsom virus, föroreningar och pollen. Marknaden är internationell och sedan en tid tillbaka bearbetas två segment; Home Solutions samt Professional Solutions. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com samt www.lightair.com/professional-solutions.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Naturligtvis vill vi minimera sjukfrånvaron och underlätta för våra elever och medarbetare att alltid kunna göra sitt bästa i våra klassrum. Pandemin har påverkat oss alla och evidens på hur teknologin oskadliggör en mängd olika virus, inklusive sars-cov-2, har varit viktiga för oss när vi valt att investera i den här lösningen.
Kevin Egan, rektor på Himalaya International School
Våra patenterade teknologier utgör basen i vårt skräddarsydda erbjudande gentemot skolor och kontor. Vårt val att fokusera på just dessa målgrupper inom det kommersiella segmentet baserar just på de stora konkurrensfördelar vi har hos dessa typer av verksamheter. I korthet renar vår teknologi bättre, längre och tystare än konkurrerande och mer konventionella lösningar.
Lars Liljeholm, vd för LightAir