Mikael Pérez ny VD för LightAir

LightAirs styrelse har utsett Mikael Pérez till ny VD. Mikael Pérez har de senaste månaderna verkat som bolagets tillförordnade VD utöver anställningen som bolagets försäljnings- och marknadschef. Mikael Pérez har nu tillträtt som VD och ersätter Joakim Hansson.

Mikael Pérez har stor erfarenhet från främst konsumentelektronikbranschen, bland annat genom rollen som nordisk marknadschef på Whirlpool. Han har arbetat inom Whirlpool i flera positioner under omkring tio år och bland annat ansvarat för ett flertal internationella produktlanseringar.

”Jag är mycket glad att styrelsen kunnat utse Mikael Pérez till ny VD. Mikaels erfarenheter av försäljning och marknadsföring av elektronikprodukter till både företag och konsumenter kommer att vara väldigt centrala för bolagets fortsatta utveckling.

Jag vill även tacka Joakim Hansson för hans bidrag till LightAir, där han under 2018 har lett bolaget under pågående omstruktureringar som lagt grunden för kommande satsningar. Joakim har av personliga skäl beslutat sig för att lämna posten som VD för bolaget. Joakim kommer att kvarstå inom bolaget under en period för att säkerställa en ordnad överlämning. Jag önskar Joakim lycka till i hans framtida karriär”, säger Paul Fischbein, styrelseordförande i LightAir.

”Jag är hedrad över att få styrelsens förtroende att ta över som VD och att få leda ett bolag med så stark kompetens och potential. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med LightAirs medarbetare, kunder och partners och leda nästa fas av bolagets utveckling med att lansera innovativa produkter och skapa förutsättningar för lönsam långsiktig tillväxt.

Under de kommande två åren planerar LightAir lanseringar av ett antal nya produkter och affärsområden. Detta utgör starten av LightAirs introduktion av luftrenare baserade på CellFlow-teknologin, som kompletterar bolagets befintliga sortiment från IonFlow-teknologin. LightAirs nya bredare produktportfölj erbjuder unika konkurrensfördelar både inom konsumentmarknaden och inom för bolaget nya affärsområden som Business-to-business och Agriculture. Jag ser nu mycket fram emot att vidareutveckla bolaget under denna spännande fas”, säger Mikael Pérez, tillträdande VD i LightAir.

För ytterligare information kontakta:

Paul Fischbein
Styrelseordförande, LightAir AB (publ)

Mikael Pérez
Tillträdande VD, LightAir AB (publ)
0705-45 45 78
mikael.perez@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com


Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019 kl. 13:30 CET.


Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Mikael Pérez är ny VD för LightAir AB (publ). Mikael har stor erfarenhet från främst konsumentelektronikbranschen, bland annat genom rollen som nordisk marknadschef på Whirlpool. Han har arbetat inom Whirlpool i flera positioner under omkring tio år och bland annat ansvarat för ett flertal internationella produktlanseringar.
Twittra det här

Citat

Jag är mycket glad att styrelsen kunnat utse Mikael Pérez till ny VD. Mikaels erfarenheter av försäljning och marknadsföring av elektronikprodukter till både företag och konsumenter kommer att vara väldigt centrala för bolagets fortsatta utveckling.
Paul Fischbein, styrelseordförande i LightAir
Jag vill även tacka Joakim Hansson för hans bidrag till LightAir, där han under 2018 har lett bolaget under pågående omstruktureringar som lagt grunden för kommande satsningar. Joakim har av personliga skäl beslutat sig för att lämna posten som VD för bolaget. Joakim kommer att kvarstå inom bolaget under en period för att säkerställa en ordnad överlämning. Jag önskar Joakim lycka till i hans framtida karriär.
Paul Fischbein, styrelseordförande i LightAir
Jag är hedrad över att få styrelsens förtroende att ta över som VD och att få leda ett bolag med så stark kompetens och potential. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med LightAirs medarbetare, kunder och partners och leda nästa fas av bolagets utveckling med att lansera innovativa produkter och skapa förutsättningar för lönsam långsiktig tillväxt.
Mikael Pérez, tillträdande VD i LightAir
Under de kommande två åren planerar LightAir lanseringar av ett antal nya produkter och affärsområden. Detta utgör starten av LightAirs introduktion av luftrenare baserade på CellFlow-teknologin, som kompletterar bolagets befintliga sortiment från IonFlow-teknologin. LightAirs nya bredare produktportfölj erbjuder unika konkurrensfördelar både inom konsumentmarknaden och inom för bolaget nya affärsområden som Business-to-business och Agriculture. Jag ser nu mycket fram emot att vidareutveckla bolaget under denna spännande fas.
Mikael Pérez, tillträdande VD i LightAir