Ny styrelseordförande i LightAir AB (publ)

Vid ordinarie årsstämma i LightAir AB (publ) den 24 juni valdes Ulf Lindstén som ny styrelseordförande efter Bengt Holmqvist som avgick ur styrelsen.

”Vi är glada att Ulf tar över ordförandeskapet” säger Peter Holmberg, styrelseledamot i LightAir. Peter Holmberg fortsätter: ”I den förändring och tillväxtfas som bolaget har framför sig bedömer vi att Ulf har en passande kompetens och profil”.

Ulf Lindstén har en bakgrund från entreprenörs- och tillväxtbolag och driver idag sitt eget investeringsbolag. Senast var Ulf Lindstén VD för CareTech AB, med Verdane Capital AB som huvudägare och ansvarig för bolagets lansering av digitala trygghetslarm och sedermera försäljning av bolaget till Doro AB (publ) där Ulf Lindstén sedan ingick i ledningsgruppen.

”Jag ser med tillförsikt fram emot uppdraget” säger Ulf Lindstén, ny styrelseordförande i LightAir. ”LightAir har helt unika produkter i ett segment med ökande intresse och på en växande marknad. Ren inomhusluft, med hälsa och välbefinnande i fokus, får ett allt större intresse både gällande skadliga partiklar i form av luftföroreningar och luftburen smittspridning. Med våra teknologier och den nya ledningens arbete är jag övertygad om att bolaget har en spännande och viktig resa framför sig att sprida sin vision världen över”.

Efter stämman 24 juni ser sammansättningen av styrelsen ut så här:

Peter Holmberg (omval)
Lars Liljeholm (omval)
Ulf Lindstén (nyval)

Ulf Lindstén valdes till styrelsens ordförande.

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

 

Offentliggörande:

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020 kl. 12:30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Ulf Lindstén är ny styrelseordförande i LightAir AB (publ). Han har en bakgrund från entreprenörs- och tillväxtbolag och driver idag sitt eget investeringsbolag. Senast var Ulf Lindstén VD för CareTech AB, med Verdane Capital AB som huvudägare och ansvarig för bolagets lansering av digitala trygghetslarm och sedermera försäljning av bolaget till Doro AB (publ) där Ulf Lindstén sedan ingick i ledningsgruppen.
Twittra det här

Citat

Vi är glada att Ulf tar över ordförandeskapet. I den förändring och tillväxtfas som bolaget har framför sig bedömer vi att Ulf har en passande kompetens och profil.
Peter Holmberg, styrelseledamot i LightAir
Jag ser med tillförsikt fram emot uppdraget. LightAir har helt unika produkter i ett segment med ökande intresse och på en växande marknad. Ren inomhusluft, med hälsa och välbefinnande i fokus, får ett allt större intresse både gällande skadliga partiklar i form av luftföroreningar och luftburen smittspridning. Med våra teknologier och den nya ledningens arbete är jag övertygad om att bolaget har en spännande och viktig resa framför sig att sprida sin vision världen över.
Ulf Lindstén, ny styrelseordförande i LightAir