Rekordstor installation av LightAir Health+

Report this content

Strategisk order från amerikanska skolan i Bukarest

LightAir har mottagit beställning av en stor installation av luftrenare och virushämmare inom affärsområdet Professional Solutions. Amerikanska skolan i Bukarest har beställt en lösning med luftreningskapacitet om cirka 100 000 m3/h, med kompletterande virushämmande teknologi motsvarande mer än 300 klassrum.

Affären genomförs av en partner på den rumänska marknaden och bekräftar potentialen i erbjudandet LightAir Health+, som är riktat mot segmenten Kontor och Skola. Ordervärdet uppgår till cirka 1 500 000 kronor.

”Som skola har vi ett stort ansvar gentemot våra elever och vår personal gällande vår arbetsmiljö” säger Peter Welch, ansvarig på amerikanska skolan i Bukarest. ”Vi har sökt och hittat en lösning för effektiv luftrening för hela skolan. Utöver luftrening har vi genom LightAir även hittat en lösning som aktivt bekämpar virus. Satsningen görs för att tillhandahålla en miljö fri från föroreningar och begränsa spridningen av virus, både när det gäller pågående pandemi som årligen återkommande influensaangrepp.”

LightAir Health+ är en svensk och innovativ lösning för hälsosamma miljöer inom skola och kontor och består av två kompletterande teknologier. Högeffektiva luftrenare sänker koncentrationen av luftföroreningar genom filtrering. Hela 99,99% av trafikföroreningar, pollen, virus och ultrafina partiklar filtreras bort från inomhusluften. Lösningens andra komponent, virushämmare, söker aktivt upp och oskadliggör luftburna virus redan i luften. Tillsammans ger de två teknologierna på så sätt ett dubbelt skydd.

”Det är fantastiskt kul att vi vunnit upphandlingen med amerikanska skolan i Bukarest. Vi erbjuder unika nivåer av driftskostnader, reningsgrad och ljudnivå för luftrening inom just skola och kontor”, säger Joakim Hansson, affärsområdeschef på LightAir. ”Framgången är ett resultat av fokuserat arbete med affärsutveckling, hårdvara och målgrupper. De skandinaviska och holländska marknaderna har visat vägen de senaste tolv månaderna. Med dessa erfarenheter i ryggen jobbar vi intensivt med att implementera modellen på ytterligare ett antal noga utvalda nyckelmarknader, bland annat Tyskland och Storbritannien”.

I Norden erbjuds LightAir Health+ främst som en prenumerationslösning, där ren luft levereras som en tjänst – inkluderande installation och löpande underhåll. Tjänsten erbjuds utan kapitalbindning och med en evig garanti gällande hårdvarans funktionalitet.

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD
LightAir AB (publ)

070-828 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Joakim Hansson
Affärsområdeschef Professional Solutions
LightAir AB (publ)

070-961 56 10
joakim.hansson@lightair.com

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiv luftrening. Erbjudandet är baserat på två unika och patenterade teknologier; IonFlow och CellFlow. På olika vis nyttjar bägge teknologierna ozonfri jonisering för att oskadliggöra skadliga partiklar såsom virus, föroreningar och pollen. Marknaden är internationell och sedan en tid tillbaka bearbetas två segment; Home Solutions samt Professional Solutions. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com samt www.lightair.com/professional-solutions/solutions/health-plus.

 

Om LightAir Health+

Hösten 2020 belönades LightAir Health+ med International Facility Management Associations nordiska innovationspris. Erbjudandet riktas mot kontor och skolor med en kombination av LightAirs två etablerade teknologier, med effektiv luftrening och bevisad virusbekämpning. Genom en filtrering med 99,99% effektivitet uppnås högsta tänkbara luftrening med minimal förekomst av exempelvis ultrafina partiklar, trafikföroreningar och pollen. Den virushämmande kapaciteten i teknologin IonFlow har bland annat fastslagits efter en sju år lång studie av forskare vid Karolinska Institutet, vilken publicerats i medicinska tidskriften Nature Scientific Report: https://www.nature.com/articles/srep11431

 

Offentliggörande:

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2021 kl. 10:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Som skola har vi ett stort ansvar gentemot våra elever och vår personal gällande vår arbetsmiljö. Vi har sökt och hittat en lösning för effektiv luftrening för hela skolan. Utöver luftrening har vi genom LightAir även hittat en lösning som aktivt bekämpar virus. Satsningen görs för att tillhandahålla en miljö fri från föroreningar och begränsa spridningen av virus, både när det gäller pågående pandemi som årligen återkommande influensaangrepp.
Peter Welch, ansvarig på amerikanska skolan i Bukarest
Det är fantastiskt kul att vi vunnit upphandlingen med amerikanska skolan i Bukarest. Vi erbjuder unika nivåer av driftskostnader, reningsgrad och ljudnivå för luftrening inom just skola och kontor. Framgången är ett resultat av fokuserat arbete med affärsutveckling, hårdvara och målgrupper. De skandinaviska och holländska marknaderna har visat vägen de senaste tolv månaderna. Med dessa erfarenheter i ryggen jobbar vi intensivt med att implementera modellen på ytterligare ett antal noga utvalda nyckelmarknader, bland annat Tyskland och Storbritannien.
Joakim Hansson, affärsområdeschef på LightAir