Sista dag för handel med LightAir BTA den 7 december 2018

Under perioden 24 oktober till 7 november pågick teckningstiden i LightAir AB (publ):s (”LightAir”) företrädesemission. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är fredagen den 7 december.

Företrädesemissionen tillförde LightAir cirka 19,8 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i LightAir BTA är den 7 december 2018. Aktier beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 13 december 2018.

Genom företrädesemissionen som nu har registrerats hos Bolagsverket har aktiekapitalet ökat med 11 863 528,50 SEK till 30 400 293,00 SEK och antalet aktier har ökat med 7 909 019 till 20 266 862 aktier.


För ytterligare information kontakta:

Joakim Hansson
VD, LightAir AB (publ)
070-961 56 10
joakim.hansson@lightair.com


Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2018 kl. 17:00 CET.


Om LightAir

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Sista dag för handel med LightAir BTA (betald tecknad aktie) är fredagen den 7 december.
Twittra det här