Valberedning utsedd inför LightAirs årsstämma 2019

Valberedningens ledamöter inför LightAirs årsstämma 2019 har nu utsetts. Paul Fischbein är ordförande i valberedningen. De övriga ledamöterna är Göran Wikström och Alexander Oker-Blom. Ledamöterna har utsetts av de tre största aktieägarna i LightAir AB (publ).

I enlighet med årsstämmans beslut ska LightAirs valberedning bestå av tre ledamöter. De tre aktieägare med de röstmässigt största aktieinnehaven i LightAir AB (publ) per den 30 september 2018 har utsett en ledamot vardera.

Valberedningen har följande sammansättning:

  • Paul Fischbein, Malmviken Partners AB, valberedningens ordförande
  • Göran Wikström
  • Alexander Oker-Blom, Alted AB

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2019 rörande val av stämmoordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@lightair.com.


För ytterligare information kontakta:

Paul Fischbein
Valberedningens ordförande, LightAir AB (publ)
valberedningen@lightair.com


Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2018 kl. 14:00 CET.


Om LightAir

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Om oss

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com.

Prenumerera

Dokument & länkar