Valberedning utsedd inför LightAirs årsstämma 2021

Report this content

Valberedningens ledamöter inför LightAirs årsstämma 2021 har nu utsetts. Göran Wikström är ordförande i valberedningen. De övriga ledamöterna är Andrzej Loreth och Alexander Oker-Blom. Ledamöterna har utsetts av de tre största aktieägarna i LightAir AB (publ) per den 30 september 2020.

I enlighet med beslutet på årsstämman 2020 ska LightAirs valberedning bestå av tre ledamöter. De tre aktieägare med de röstmässigt största aktieinnehaven i LightAir AB (publ) per den 30 september 2020 har utsett en ledamot vardera.

Valberedningen har följande sammansättning:

  • Göran Wikström, valberedningens ordförande
  • Andrzej Loreth, Eurus International AB
  • Alexander Oker-Blom, Alted AB

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 rörande val av stämmoordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@lightair.com.

För ytterligare information kontakta:

Göran Wikström
Valberedningens ordförande, LightAir AB (publ)
valberedningen@lightair.com

Offentliggörande:

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2021 kl. 16:30 CET.

 

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar: