Valberedningens förslag till styrelse i LightAir AB (publ)

Report this content

Inför årsstämman i LightAir AB (publ) (”LightAir” eller ”Bolaget”) som kommer att hållas den 21 maj 2019 föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Bengt Holmqvist och Peter Holmberg. Valberedningen föreslår även nyval av Lars Liljeholm. Lars Liljeholm föreslås också som ny styrelseordförande. Nuvarande styrelseledamöterna Paul Fischbein, Per Hedebäck och Magnus Khysing har avböjt omval.

Valberedningen består av Paul Fischbein (ordförande), Göran Wikström och Alexander Oker-Blom som tillsammans företräder aktieägare med cirka 33 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Paul Fischbein, valberedningens ordförande, kommenterar: “Valberedningen är nöjd med förslaget till styrelse och att kunna föreslå Lars Liljeholm till ny styrelseordförande i LightAir. Lars kommer på ett betydande sätt bidra till styrelsens diskussioner och arbete kring LightAirs försäljning och marknadsföring. Bolaget har goda marknadsförutsättningar och en mycket intressant produktportfölj på plats och skall nu fokusera på försäljning och på att ta marknadsandelar. Jag ser personligen fram emot att fortsätta följa och stödja bolaget som aktieägare och potentiell rådgivare.”

Lars Liljeholm (1974) har lång erfarenhet av försäljning och marknadsföring och är sedan 2018 VD för Marioff Skandinavien AB (en del av Marioff Corporation OY). Marioff är världsledande och en pionjär inom brandskyddsteknik och ingår i United Technologies Corporation. Lars Liljeholm har innan dess innehaft ledande positioner med fokus på försäljning inom Ahlsell Sverige AB (2015 – 2018) samt arbetat som VD för IMA Group AB (2013 – 2015). Lars är ingenjör med examen från KTH.


Förslag avseende val av styrelse, revisorer och arvoden (punkt 10-12 i dagordningen till årsstämman den 21 maj 2019)

Valberedningen föreslår följande:

  • Styrelsen ska bestå av tre ledamöter för tiden intill nästa årsstämma.
  • Nyval av Lars Liljeholm.
  • Omval av styrelseledamöterna Peter Holmberg och Bengt Holmqvist.
  • Paul Fischbein, Per Hedebäck och Magnus Khysing har avböjt omval.
  • Lars Liljeholm föreslås bli vald till styrelseordförande.
  • Oförändrat styrelsearvode om sammantaget 350 000 kr, varav ordföranden ska erhålla 150 000 kr och övriga ledamöter 100 000 kr vardera.
  • Omval av Tommy Mårtensson som revisor.
  • Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information kontakta:

Paul Fischbein
Valberedningens ordförande, LightAir AB (publ)
valberedningen@lightair.com

Mikael Pérez
VD, LightAir AB (publ)
0705-45 45 78
mikael.perez@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com


Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019 kl. 19:30 CET.


Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Valberedningen är nöjd med förslaget till styrelse och att kunna föreslå Lars Liljeholm till ny styrelseordförande i LightAir. Lars kommer på ett betydande sätt bidra till styrelsens diskussioner och arbete kring LightAirs försäljning och marknadsföring. Bolaget har goda marknadsförutsättningar och en mycket intressant produktportfölj på plats och skall nu fokusera på försäljning och på att ta marknadsandelar. Jag ser personligen fram emot att fortsätta följa och stödja bolaget som aktieägare och potentiell rådgivare.
Paul Fischbein, valberedningens ordförande