2018 års anslag från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse uppgår till 36,5 MSEK

Report this content

Vid styrelsemöte den 27 september beslutades tilldelning av anslag ur Lundbergs Forskningsstiftelse om 36,5 MSEK. Sedan stiftelsen bildades år 1982 har, inklusive årets tilldelningar, totalt 524 anslag beviljats uppgående till sammanlagt 815 MSEK. Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk vetenskaplig forskning rörande cancer, njursjukdomar och ortopedi. I år blev fördelningen på de olika disciplinerna 16 MSEK till projekt relaterade till cancerforskning, 3,5 MSEK till njursjukdomar och 17 MSEK till forskning inom området ortopedi. Inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning prioriteras och forskning inom Göteborgsregionen har företräde.  Även i år hänförs de flesta anslagen till Göteborg, medan ett mindre antal tillfaller Lund och Stockholm.


Lundbergs Forskningsstiftelse med styrelseordförande Christina Backman, här med styrelseledamöterna Olle Larkö, Håkan Olsson, Anders Klein och John Vivstam

”Vi har fått in många bra ansökningar under året och är mycket imponerade av projektens ambitionsnivå. Anslagen med fokus på ortopodi och cancer har i år fått större del jämfört med njursjukdomar och anslagen är något färre i antal, men å andra sidan större i storlek. Under året har vi också kunnat konstatera att flera pågående projekt visat goda resultat och det är mycket glädjande”, säger Christina Backman, styrelseordförande Lundbergs Forskningsstiftelse.

”Tillsammans med styrelseledamoten Håkan Olsson har jag haft ansvaret att granska årets ansökningar. Med genomgående en mycket hög kvalitet har det varit svårt att välja ut vilka projekt som skulle få anslag. Det är inte lätt att lyfta fram något specifikt projekt, men något som låter extra spännande är förstås Tankestyrda robotproteser”, kommenterar Olle Larkö, styrelseledamot Lundbergs Forskningsstiftelse.

För ytterligare information, v.v. kontakta:

Christina Backman
Styreleseordförande
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse   
Mobil: +46 727 19 70 45
christina@backmanconsult.se   
Olle Larkö
Styrelseledamot
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
Mobil: +46 734 33 7140
olle.larko@outlook.com             

Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2018 har 524 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 815 MSEK. Stiftelsens förmögenhet är ca 1,5 miljarder kronor. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. http://www.lundbergsstiftelsen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Vid styrelsemöte den 27 september beslutades tilldelning av anslag ur Lundbergs Forskningsstiftelse om 36,5 MSEK. Sedan stiftelsen bildades år 1982 har, inklusive årets tilldelningar, totalt 524 anslag beviljats uppgående till sammanlagt 815 MSEK. Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk vetenskaplig forskning rörande cancer, njursjukdomar och ortopedi. I år blev fördelningen på de olika disciplinerna 16 MSEK till projekt relaterade till cancerforskning, 3,5 MSEK till njursjukdomar och 17 MSEK till forskning inom området ortopedi. Inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning prioriteras och forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Även i år hänförs de flesta anslagen till Göteborg, medan ett mindre antal tillfaller Lund och Stockholm.
Twittra det här

Citat

Vi har fått in många bra ansökningar under året och är mycket imponerade av projektens ambitionsnivå. Anslagen med fokus på ortopodi och cancer har i år fått större del jämfört med njursjukdomar och anslagen är något färre i antal, men å andra sidan större i storlek. Under året har vi också kunnat konstatera att flera pågående projekt visat goda resultat och det är mycket glädjande
Christina Backman, styrelseordförande Lundbergs Forskningsstiftelse
Tillsammans med styrelseledamoten Håkan Olsson har jag haft ansvaret att granska årets ansökningar. Med genomgående en mycket hög kvalitet har det varit svårt att välja ut vilka projekt som skulle få anslag. Det är inte lätt att lyfta fram något specifikt projekt, men något som låter extra spännande är förstås Tankestyrda robotproteser
Olle Larkö, styrelseledamot Lundbergs Forskningsstiftelse