27 miljoner till nytt njurforskningslaboratorium

Report this content

Under högtidliga former och i närvaro av gäster från såväl näringslivet, som sjukvården, politiken och akademin invigdes i måndags Lundbergslaboratoriet för njurforskning vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Det nya nationellt ledande njurforskningslaboratoriet har möjliggjorts genom en donation på 27 miljoner kronor från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse. Här kommer forskning inom kronisk njursjukdom, njurtransplantation och njurcancer att bedrivas.


Invigningen inleddes med ett välkomsttal av Agneta Holmäng, dekan för Sahlgrenska akademin. Christina Backman, styrelseordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse berättade sedan om bakgrunden till donationen, som är den största i stiftelsens historia. Diskussionerna påbörjades redan 2015. Det fanns då redan ett Lundbergslaboratorium för cancer och ett för ortopedi men inte för njurforskning, som är stiftelsens tredje fokusområde.

”Det känns otroligt roligt att laboratoriet nu blivit verklighet och att arbetet med uppbyggnaden påbörjats. Här kommer viktig forskning att kunna bedrivas under ledning av professor Jenny Nyström. Vi ser fram emot att följa det fortsatta arbetet och är övertygade om att denna donation kommer att göra skillnad för de alla tusentals människor som redan lider av och som kommer att drabbas av njursjukdomar,” säger Christina Backman.
Invigningen innebär startskottet för uppbyggnaden av den tekniska utrustningen, som beräknas stå klar lagom till Göteborg Stads 400-årsjubileum. Satsningen är också en del av projektet ”Kunskap Göteborg”, som verkar för att gynna kunskap om och i Göteborg. I det nya laboratoriet kommer forskning kring kronisk njursjukdom, njurtransplantation och njurcancer att bedrivas och det finns ett nära samarbete med andra universitet, i Sverige och utomlands samt med partners som AstraZeneca och Wallenberg Center for Molecular and Translational Medicine. Professor Jenny Nyström vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, som är ansvarig för det nya laboratoriet, kommenterar:

”Satsningen ger oss en fantastisk möjlighet att lyfta njurforskningen vid Sahlgrenska akademin till nya höjder. Det känns både spännande och inspirerande och vi är oerhört tacksamma för förtroendet!”På invigningen höll också hedersdoktor Håkan Hedman, ordförande Njurfonden ett kort anförande utifrån patientperspektivet. Han berättade dels om sin egen resa som njursjuk men också om viktiga framsteg och visioner inom området.

”Det nya laboratoriet innebär en ny plattform som jag tror kommer att sätta Göteborg på njurforskningskartan ännu tydligare. Jag har under årens lopp på håll följt göteborgsforskarna genom mitt arbete i Njurfonden och har den uppfattningen att de alltid håller mycket hög kvalitet,” säger Håkan Hedman.Dagens avancerade njurforskning, blir allt mer inriktad mot att studera njursjukdomar i ett vidare perspektiv där förändringar på gen- och molekylnivå kopplas till mekanismer, sjukdomar och möjliga sätt att behandla. Med Lundbergslaboratoriet för njurforskning där allt ifrån molekylärbiologi och preklinisk forskning till klinisk forskning kommer att finnas under ett och samma tak blir det förstås enklare att bedriva denna typ av translationell forskning. Dessutom ökar möjligheterna att få tillgång till avancerad och dyrbar utrustning när många forskargrupper samsas om den.

Den västsvenska njur- och transplantationsforskningen står sig redan idag väl i ett internationellt perspektiv med stark preklinisk forskning liksom lång tradition av klinisk forskning. Den kraftfulla satsning som det nya laboratoriet innebär kommer att göra Lundbergslaboratoriet för njurforskning till en attraktiv arbetsplats för både svenska och internationella, välrenommerade njurforskare.

Fakta om njursjukdomar och njurforskning
Kronisk njursjukdom och kronisk njursvikt ses som ett hotande folkhälsoproblem. Njursjukdomarna ökar och en anledning är att vi blir allt äldre. Samtidigt drabbas allt fler av hjärt–kärlsjukdom, hypertoni och typ 2-diabetes, vilket i sin tur ökar risken för att njurarna ska ta skada. I västvärlden beräknas 10 procent av befolkningen nu lida av kronisk njursjukdom. Njursjukdomar är komplexa och den behandling som finns att tillgå idag, är i stort sett av generell typ som till exempel cortison och cellgifter. Därför är behovet av forskning kring nya behandlingar stort.

För ytterligare information, v.v. kontakta:
Christina Backman                                                                      
Styreleseordförande, IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse         
Mobil: +46 727 19 70 45                                                          
christina@backmanconsult.se  

Jenny Nyström
Professor, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Tel: +46 31 786 33 93
jenny.nystrom@gu.se                                                               


Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2017 har 512 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 778 MSEK. Stiftelsens förmögenhet är ca 1,5 miljarder. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg.
www.lundbergsstiftelsen.se

 

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Under högtidliga former och i närvaro av gäster från såväl näringslivet, som sjukvården, politiken och akademin invigdes i måndags Lundbergslaboratoriet för njurforskning vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Det nya nationellt ledande njurforskningslaboratoriet har möjliggjorts genom en donation på 27 miljoner kronor från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse. Här kommer forskning inom kronisk njursjukdom, njurtransplantation och njurcancer att bedrivas.
Twittra det här

Citat

Det känns otroligt roligt att laboratoriet nu blivit verklighet och att arbetet med uppbyggnaden påbörjats. Här kommer viktig forskning att kunna bedrivas under ledning av professor Jenny Nyström. Vi ser fram emot att följa det fortsatta arbetet och är övertygade om att denna donation kommer att göra skillnad för de alla tusentals människor som redan lider av och som kommer att drabbas av njursjukdomar
Christina Backman, styrelseordförande IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
Satsningen ger oss en fantastisk möjlighet att lyfta njurforskningen vid Sahlgrenska akademin till nya höjder. Det känns både spännande och inspirerande och vi är oerhört tacksamma för förtroendet!
Professor Jenny Nyström vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Det nya laboratoriet innebär en ny plattform som jag tror kommer att sätta Göteborg på njurforskningskartan ännu tydligare. Jag har under årens lopp på håll följt göteborgs-forskarna genom mitt arbete i Njurfonden och har den uppfattningen att de alltid håller mycket hög kvalitet
Håkan Hedman, ordförande Njurfonden