Förändringar i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Report this content

Vid styrelsemöte den 23 november tillträdde professor/överläkare Olle Larkö som ny styrelsemedlem i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse. Samtidgt avgick professor emeritus Olle Isaksson, helt enligt stiftelsens stadgar, efter nästan två decennier som styrelseledamot.

Olle Larkö, professor i dermatologi och venereologi är även styrelseledamot i Chalmers stiftelse. Tidigare har han även varit styrelseledamot i 6:e AP-fonden, dekanus vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och områdeschef Sahlgrenska universitetssjukhuset. ”Jag ser fram emot att vara en del av denna betydelsefulla stiftelse och därigenom kunna bidra till viktig forskning och utveckling inom tre så viktiga medicinska områden,” säger Olle Larkö, nytillträdd styrelsemedlem i Lundbergs Forskningsstiftelse.

Under sin tid i Lundbergs Forskningsstiftelse har Olle Isaksson varit en av två medicinskt sakkunniga och även haft stort intresse i kapitalförvaltningen, som är ett annat viktigt område. Utanför styrelsearbetet är Olle ordförande i
www.internetmedicin.se, en webbplats som med ca 300 000 besök i veckan och som innehåller drygt 1000 publicerade faktablad, fungerar som beslutsstöd för läkare och annan kvalificerad vårdpersonal. 

”Det har varit ett väldigt roligt uppdrag, som samtigt gett mig ett brett perspektiv på utvecklingen inom stiftelsens prioriterade områden, som ju är cancer, njursjukdomar och ortopedi. Vad gäller kommande trender inom medicinen är jag övertygad om att digitalisering, artificiell intelligens och robotisering av enkla vårdinsatser kommer starkt, liksom även individualiserade cancerbehandlingar. Hos oss i stiftelsen har ansökningar relaterade till dessa områden dock varit sparsmakade. Sjukvården är faktiskt hopplöst dålig på att ta till sig nya metoder, men vi får hoppas att detta snart ändras. Den närmaste tiden ser jag fram emot att lägga mycket kraft på att utveckla webb-platsen
www.internetodontologi.se , den enda i sitt slag i världen för tandläkare,” berättar Olle Isaksson.

”Lundbergska Forskningsstiftelsen har alltid utmärkts av hög kompetens och stort engagemang. Vi tackar Olle Isaksson för många goda år tillsammans och önskar honom lycka till med nya, intressanta uppgifter! Samtidigt vill vi också välkomna Olle Larkö som tillträdande styrelsemedlem. Vi ser alla fram emot att få ta del av hans professionella meriter, som vi är övertygade om kommer att vara en stor tillgång i stiftelsens arbete,” kommenterar Christina Backman, styrelseordförande IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

Årsskrifter om verksamheten: http://www.lundbergsstiftelsen.se/arsskrifter/

För ytterligare information, v.v. kontakta:

Christina Backman                                                                       
Styreleseordförande                                   
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse          
Mobil: +46 727 19 70 45                                                                                      

christina@backmanconsult.se     

Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp
av apparatur, hjälpmedel och utrustning.
Under åren 1983 till 2017 har 512 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 778 MSEK. Stiftelsens förmögenhet är ca 1,4 miljarder. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. http://www.lundbergsstiftelsen.se


Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Vid styrelsemöte den 23 november tillträdde professor/överläkare Olle Larkö som ny styrelsemedlem i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse. Samtidgt avgick professor emeritus Olle Isaksson, helt enligt stiftelsens stadgar, efter nästan två decennier som styrelseledamot.
Twittra det här

Citat

Det har varit ett väldigt roligt uppdrag, som samtigt gett mig ett brett perspektiv på utvecklingen inom stiftelsens prioriterade områden, som ju är cancer, njursjukdomar och ortopedi. Vad gäller kommande trender inom medicinen är jag övertygad om att digitalisering, artificiell intelligens och robotisering av enkla vårdinsatser kommer starkt, liksom även individualiserade cancerbehandlingar. Hos oss i stiftelsen har ansökningar relaterade till dessa områden dock varit sparsmakade. Sjukvården är faktiskt hopplöst dålig på att ta till sig nya metoder, men vi får hoppas att detta snart ändras. Den närmaste tiden ser jag fram emot att lägga mycket kraft på att utveckla webb-platsen www.internetodontologi.se , den enda i sitt slag i världen för tandläkare
Olle Isaksson
Lundbergska Forskningsstiftelsen har alltid utmärkts av hög kompetens och stort engagemang. Vi tackar Olle Isaksson för många goda år tillsammans och önskar honom lycka till med nya, intressanta uppgifter! Samtidigt vill vi också välkomna Olle Larkö som tillträdande styrelsemedlem. Vi ser alla fram emot att få ta del av hans professionella meriter, som vi är övertygade om kommer att vara en stor tillgång i stiftelsens arbete
Christina Backman, styrelseordförande IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse